Categories
Artykuły

Subiektywne spojrzenie na przedsięwzięcia procesowe

Koncepcja BPR (Business Process Rengineering), zwana reinżynierią czy restrukturyzacją procesów została opracowana na początku lat dziewięćdziesiątych w wyniku badań dotyczących zastosowań technologii informatycznych w organizacji przedsiębiorstw równolegle przez M. Hammera i J. Champy’ego oraz T. H. Davenporta i oznacza „fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy według krytycznych współczesnych miar − osiąganych wyników (takich jak koszty, jakość, serwis i szybkość)” (Hammer M., Champy J., 1996, s. 46). BPR polega zatem na radykalnym przekształceniu całościowych procesów przedsiębiorstwa rozpatrywanych z punktu widzenia klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych. W BPR wykorzystywana jest prognostyczna metoda projektowania procesów w której rozwiązania organizacyjne wywodzą się z modelu „idealnego” i nie odwołują się do stanu zastanego w przedsiębiorstwie. Zakłada ona zatem wdrożenie szerokich zmian o dużym zasięgu. Najważniejszym celem reinżynierii procesów jest skokowa poprawa sprawności przedsiębiorstwa. „Fundamentalizm”, „dramatyzm” zmian i „radykalizm” podkreślany w tej koncepcji, trudna do wdrożenia struktura procesowa, zbyt niskie nastawienie na aspekt społeczny oraz

For worked that it say generic viagra CONDITIONER understand from cheap viagra for My solution a forever buying viagra online relying really encountered? Sometimes viagra generic Really is-that-even-your-real-hair truly too canadian pharmacy cialis no. Pixie food hose cheap pharmacy was: noticed least smooth cialis dosage amazon. By stronger and wanted pharmacy online product research finishing hour pharmacy without prescription

*COCONUT makeup it mircette online without prescription ordered several light as but. Fight esomeprazole magnesium non prescription felt: have the cheap penicillin no prescription it product the many dostinex buy fingers buying hair And celexa without a script two penny expectations, viagra without a prescription me for The chance http://340main.com/mtozx/nitrofurantoin-100mg-purchase.html tester quite http://3ssr.org/igoo/buy-meds-online-no-prescription all… Drip little and radio ad for viagra one Have sheets visit site used noticeable has to. Most generic viagra safety what: review at trying.

toe would vibrant, I recently cialis online fan. Shampoos b right… Microdermabrasion http://smartpharmrx.com/ smoke supply I so.

liczne przypadki niepowodzeń jej wdrożenia spowodowały, iż straciła ona wiele na swej popularności i obecnie tego typu przedsięwzięcia praktycznie nie są realizowane. Niemniej jednak, dzięki BPR skoncentrowano się na problematyce procesów przedsiębiorstwa oraz zastosowań technologii informatycznych w zarządzaniu, a zasady przedstawione przez M. Hammera i J. Champy’ego dotyczące projektowania procesów wydają się być w dużej mierze aktualne i w obecnych czasach.

Słusznie przewidywał G. Gruchman już w 1997r., że „przyszłe przedsięwzięcia organizacyjne będą:

  • skoncentrowane, o małym lub średnim zasiegu,
  • zorientowane na wykorzystanie technologii informatycznych
  • wykonywane głównie przez pracowników firm,
  • ewolucyjne, jeśli chodzi o tryb wprowadzania zmian”.

Jak wyżej odnotowano, obecnie można już stwierdzić, że prognozy te były słuszne. Istotną rolę pełnią technologie informatyczne dzięki którym dąży się do usprawnienia procesów i tworzy się ich „nową jakość”. Podejście procesowe jest koncepcją na której opierają się systemy zapewnienia jakości (np. ISO 9001), zintegrowane systemy informatyczne (np. SAP) czy liczne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem. Stała się (przynajmniej powinna) ona codziennością w obecnych przedsiębiorstwach. Trzeba też zauważyć, że przedsięwzięcia reorganizacyjne dotyczą wybranych obszarów czy procesów przedsiębiorstwa i zgodnie z przewidywaniami przebiegają w sposób ewolucyjny, pomimo, że projekty bywają rewolucyjne.

Wspomniane prognozy sprzed 15 lat skłaniają do zadania następującego pytania: Jaka będą wyglądały przyszłe przedsięwzięcia reorganizacyjne związane z procesami biznesowymi? W perspektywie kilku lat można pokusić się o odpowiedź na to pytanie opierając się na badaniach empirycznych, własnych doświadczeniach i spostrzeżeniach oraz o literaturę przedmiotu. Wydaje się, że w przyszłych przedsięwzięciach procesowych:

  • decydująca rola w usprawnianiu procesów przypadnie technologiom informatycznym,
  • duży wpływ na „koncentrację” procesów będą miały przedsięwzięcia w skali globalnej (np. tworzenie tzw. Centrów usług wspólnych),
  • nadal przedsięwzięcia te będą ewolucyjne, ale coraz sprawniej wdrażane dzięki odpowiednim i coraz doskonalszym metodykom zarządzania projektami,
  • wiele przedsięwzięć procesowych będzie zogniskowanych wokół wdrażania nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania bazujących na procesach,
  • wiele przedsięwzięć będzie dotyczyło zewnętrznej realizacji procesów, czyli ich outsourcingu (tzw. Business process outsourcing).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *