Categories
Aktualności

Konferencja „Usprawnianie procesów biznesowych i analiza danych” – Warszawa, 13 czerwca 2018 r.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić do bezpłatnego udziału w konferencji „Usprawnianie procesów biznesowych i analiza danych”, która odbędzie się 13 czerwca 2018 roku w Warszawie. Organizacje biznesowe coraz częściej dążą do podniesienia poziomu koordynacji i doskonałości funkcjonujących w nich procesów. Poprzez to, w zależności od przyjętych celów, starają się poprawić efektywność, skuteczność, produktywność czy sprawność swojego działania!

Konferencja kierowana jest do:
– Prezesów i Członków Zarządów
– Kadry zarządzającej – dyrektorów generalnych i dyrektorów IT
– Menedżerów Business Intelligence, analiz biznesowych, ds. rozwoju biznesu
– Menedżerów działów : CRM, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta
– Menedżerów produktów, projektów, procesów
– Analityków biznesowych

Tematyka będzie obejmować zagadnienia:
1. Usprawnianie procesów biznesowych – optymalizacja kosztowa, zwiększenie potencjału i doskonalenie jakości
– Koncepcja zarządzania procesami biznesowymi
– Mapowanie, wizualizacja i analiza procesów
– Usprawnianie i optymalizacja procesów
– Dokumentacja procesu
– Ograniczenia w funkcjonowaniu procesu biznesowego
– Monitorowanie i kontrola procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
– Narzędzia informatyczne wspierające BPM
– Dopasowanie narzędzi BPM do strategii rozwoju przedsiębiorstwa
– Korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia systemu BPM
2. Skuteczna analiza danych w firmie
– Czym jest Big Data a czym Business Intelligence?
– Technologia BI do analizy BIG Data
– BI i Big Data w modelu cloud computing
– Zarządzanie danymi i ich jakością
– Narzędzia do zarządzania wydajnością finansową
– Analiza wyników sprzedaży i rentowności
– Analiza kosztów produkcji i wydajności
– Bariery dla wykorzystania możliwości Big Data
– Automatyzacja procesów decyzyjnych w czasie rzeczywistym a ich wydajność
– Prawne uwarunkowania i ograniczenia wykorzystywania danych

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.