Categories
Aktualności

,,Wsparcie technologiczne dla uczelni i placówek badawczych” – Warszawa, 4 kwietnia 2017 r.

Nowe technologie są wciąż wyzwaniem dla polskich Uczelni, zarówno prywatnych i państwowych.
Pamiętajmy, że korzystanie z najnowszych osiągnięć informatyki, to nie tylko szansa dla samej uczelni i poprawienia jej efektywności, to także lepsza komunikacja pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, oszczędność czasu dla pracowników, a także rozwój, pozwalający na umocnienie się w rankingach najlepszych uczelni.

>>STRONA GŁÓWNA WYDARZENIA<<

Patronat honorowy nad konferencją objęło:
Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich “Prom”

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Partner konferencji:
Tecna Sp. z o.o.
Partner merytoryczny:

Uniwersytet Łódzki
W programie m.in.:

 ,,E-learning na polskich uczelniach – szansa i wyzwanie’’

Agnieszka Wierzbicka – adiunkt i członek Uczelnianego Zespołu ds. Nowych Metod Kształcenia UŁ/Uniwersytet Łódzki

Wystąpienie będzie próbą odpowiedzi na pytania istotne dla władz/jednostek, które wdrażają lub mają wdrożone rozwiązania e-learningowe w uczelni: po co i jak wprowadzać e-learning na uczelni? Co zyskamy? Jak rozwijać zdalne kształcenie? Czy zawsze się to opłaca? Jakie korzyści możemy uzyskać? Jakie trudności napotkamy? Jak zminimalizować straty? Czego możemy oczekiwać w dłuższej perspektywie? Jakie wyzwania przed nami stoją?

 

,,Niekończąca się historia – wdrażanie kupionych lub tworzonych samodzielnie systemów informatycznych na uczelniach’’

Paweł Picewicz – Kierownik Sekcji Rozwoju Systemów Informatycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

ERP, system dziekanatowy, ewaluacja dorobku naukowego, obieg dokumentów, eksport danych do PolOnu, rozliczanie kosztów projektów… to tylko najważniejsze przykłady systemów występujących na uczelniach. Wdrażanie i późniejsze wsparcie przyprawia o niekończący się ból głowy. Na prezentacji spróbuję przedstawić kilka sposobów, jak ten ból złagodzić.

 

,,Archiwum Prac Dyplomowych a Repozytorium prac dyplomowych na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego’’

Krzysztof Pilecki – Dyrektor Archiwum, Uniwersytet Warszawski

APD a Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Funkcjonalność APD. Przebieg procesu archiwizacji pracy dyplomowej w APD, Przebieg procesu archiwizacji pracy doktorskiej w APD, Zasady korzystania z APD, Repozytorium Prac Dyplomowych – funkcjonalność i zasady korzystania, Planowana rozbudowa modułu APD.

 

,,Rola systemów repetytoryjnych i systemów typu CRIS w pełnieniu misji uczelni wyższych’’

prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Politechnika Warszawska)

 

,,Systemy informatyczne sprzymierzeńcem komunikacji formalnej i nieformalnej studenta z e-uczelnią’’

Wiesław Przybyła – Pełnomocnik Rektora ds. studiów zdalnych, Polski Uniwersytet Wirtualny

Lidia Mirowska – Koordynator ds. jakości studiów zdalnych, Polski Uniwersytet Wirtualny

 

,,Jak uczelnia powinna używać technologii aby nie szkodziła’’

Rafał Kamiński – Założyciel INNOVELTY

 

Tomasz Piontek – Uczelniane Centrum Informatyczne Pracownia Komputeryzacji Administracji Uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Zagadnienia tematyczne konferencji:

– infrastruktura teleinformatyczna uczelni, monitorowanie i jakość bezpieczeństwa
– systemy bezpieczeństwa na uczelni
– usprawnienie funkcjonowania systemu kształcenia – zintegrowany system klasy ERP
– CRM – efektywna współpraca z kontrahentami
– bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych
– wsparcie dla działów finansowych, księgowości i kadr
– zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni
– efektywności gospodarowania zasobami uczelni
– usprawnienie procesów planowania i rozliczania dydaktyki
– funkcjonalność i standaryzacja procesów obsługi poszczególnych wydziałów
– platformy komunikacyjne – rozwiązanie na problemy
– optymalizacja zarządzania, kosztów, jakości obsługi – zastosowanie środowisk wirtualnych i chmury
– korzyści dla studenta – elektroniczna Legitymacja Studencka
– wsparcie dziekanatów i działów spraw studenckich
– dostępność informacji – wirtualny dziekanat, systemy rekrutacji, plany zajęć, itp.
– systemy antyplagiatowe, narzędzia wspierające procesy weryfikacji
– szansa na przewagę konkurencyjną – e-learning

 

>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM<<

 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 władze publicznych i niepublicznych szkół wyższych;
– władze uniwersytetów, uczelni technicznych i zawodowych, ekonomicznych,artystycznych,medycznych     rolniczych i przyrodniczych;
– rektorów, kanclerzy, dziekanów;
– dyrektorów/kierowników działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa;
– dyrektorów/kierowników działów kadrowych, dziekanatów, centrów informatyki;
– przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych.

 

>>REJESTRACJA<<

 

 

Zapraszam do kontaktu:

Agnieszka Zając
Koordynator Projektu
tel. +48 725 792 690
e-mail: agnieszka.zajac@successpoint.pl

Categories
Aktualności

Warsztaty “NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII” – Warszawa, 6 kwietnia 2017 r.

18 kwietnia 2016 weszły w życie nowe dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące prawa zamówień publicznych. Polska (po raz kolejny) nie zdążyła wdrożyć dyrektyw w terminie, ale wiadomo już, na czym będą polegały zmiany. Zamiast opracowanej w ubiegłym roku zupełnie nowej ustawy, w życie wejdzie potężna nowelizacja, wprowadzająca zmiany będące co najmniej małą rewolucją. Nowe przepisy będą wyzwaniem i dla wykonawców, i dla zamawiających. Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników ze zmienionymi przepisami oraz praktycznymi konsekwencjami zmian: przede wszystkim z perspektywy branży IT.

 

W programie szkolenia:

 

 1. Co się stało?
 2. Zakres stosowania ustawy – co się zmienia?
 3. Dzielenie i łączenie zamówień 4. Komunikacja wykonawców z zamawiającymi
 4. Tryby postępowania
 5. Niektóre nowe obowiązki zamawiających
 6. Terminy i zasady ich liczenia
 7. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
 8. Nowe zasady składania dokumentów
 9. Opis przedmiotu zamówienia
 10. Oferty
 11. Umowy
 12. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza
 13. Wejście nowelizacji w życie, czyli węzeł gordyjski

 

Szczegółowy PROGRAM warsztatów: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/npzp/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/npzp/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Categories
Aktualności

XI FORUM MAREKTINGU “BIG DATA MARKETING, INŻYNIERIA DANYCH, AUTOMATYZACJA MARKETINGU, RAFINACJA BIG DATA” – Warszawa, 6 kwietnia 2017 r.

W programie Forum:

 

 • Jak wykorzystać potencjał Big Data.

Grzegorz Błażewicz, (Prezes Zarządu SALESmanago)

 

 • Big Data w praktyce.

Beata Banaś, (Marketing Manager EMEA, Sociomantic)

Marek Kemnitz, (Sales Director CEE w Sociomantic)

 

 • Rafinacja Big Data. Dane źródłowe, procedury i wyniki.

Prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek, (Uniwersytet Warszawski)

 

 • Big Data konicznością współczesnego marketingu.

dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska, (Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska)

 

 • Przegląd zastosowań biznesowych Big Data.

dr Wojciech Kurowski, (Instytut Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa)

 

 • Big Data a regulacje prawne.

Mec. dr Arwid Mednis, (Wierzbowski Eversheds Sutherland)

 

 

Szczegółowy PROGRAM Forum: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/fm/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/fm/formularz_pr10.php

 

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Categories
Aktualności

XX edycja Kongresu Bezpieczeństwa Sieci – Warszawa, 6.04.2017 r.

Entuzjaści cyberbezpieczeństwa i eksperci IT security mają okazję do spotkania się i wymiany doświadczeń!
6 kwietnia w Warszawie odbywa się XX edycja Kongresu Bezpieczeństwa Sieci.
Jak zwykle będzie to okazja do poszerzenia wiedzy, nawiązania nowych kontaktów i być może ciekawych inicjatyw 🙂
Wiedzą wymieniać się będziecie z praktykami, którzy na co dzień stają przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Mamy nadzieję, że to wydarzenie, będzie dla Was źródłem wielu inspiracji!

Strona wydarzenia: http://gigacon.org/event/kbs_waw_17/

W agendzie pojawiły się już pierwsze tematy wystąpień:

W firmie jest firewall. A poza nią?
– Kamil Porembiński (thecamels.org)

Czy jesteśmy bezpieczni w codziennym wirtualnym świecie?
– Karol Wodecki (BNP Paribas Securities Services S.K.A.)

Prawne instrumenty ochrony i zapobiegania cyberatakom i wyciekom informacji
– Agnieszka Wachowska i Joanna Jastrząb (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.)

Kierunki rozwoju zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
– Michał Pilc (PCSS)

Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie cyberbezpieczeństwa (nowa Dyrektywa NIS)
– Paweł Gruszecki (Kochański Zięba i Partnerzy)

Informacje będą dodawane na bieżąco, zatem zachęcam do śledzenia szczegółów na stronie konferencji. Rejestracja jest oczywiście całkowicie bezpłatna i można dokonać jej tu: http://gigacon.org/event/kbs_waw_17/

Firmy, które chcą zaprezentować swoje rozwiązania podczas Kongresu, prosimy o kontakt, w celu przygotowania atrakcyjnej oferty partnerstwa.

Categories
Artykuły

WPŁYW ZAUFANIA SPOŁECZNEGO W POLSCE NA WSPÓŁPRACĘ PRZEDSIĘBIORSTW

Zaufanie społeczne jest w dzisiejszych czasach niezwykle ważne w budowaniu relacji międzyludzkich. Na nim opierają się ich wzajemne relacje oraz postrzeganie przekazywanych sobie informacji. Wpływa to również na poczucie bezpieczeństwa, stabilności oraz pewności w budowaniu wszelkich interesów między sobą. Korzyści z poczucia zaufania są obopólne i stanowią podstawę do kształtowania się satysfakcji i lojalności.

Współpracę przedsiębiorstw można rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami kreującymi podaż na rynku. Bezpośrednio przekłada się to na zaspokajanie potrzeb ostatecznych konsumentów. Podejmowana współpraca pomiędzy dostawcami, producentami i dystrybutorami oparta na wzajemnym zaufaniu pozwala na terminowość wykonywania poszczególnych zleceń oraz dotarcie na czas do klienta. Klauzule mówiące o karach wynikających z nieterminowości, pomimo wynagrodzeń finansowych nie zrekompensują utraconego zaufania i nie zachęcą do dalszej współpracy z danym podmiotem. Przedsiębiorcy poszukują wiarygodnych partnerów, których zobowiązania będą przestrzegane. Poza terminowością istotna jest także jakość i zgodność produktów czy usług z ustalonym opisem. Zbudowanie wiarygodności na płaszczyźnie realizacji powierzonych zleceń pozwoli na długotrwałą współpracę, co niesie wcześniej wspomniane obopólne korzyści. Przedsiębiorstwo zleci konkretne prace firmie, która poprzez swoją wiarygodność i dokładność zdobyła jego zaufanie, nawet jeżeli miałoby to wiązać się z relatywnie wyższym kosztem niż tym, który trzeba ponieść przy podjęciu współpracy z nowym kontrahentem. Wzajemna współpraca wiąże się również z wypracowaniem dogodnych warunków dla obu stron, gdyż pewność jej nawiązania staje się cennym czynnikiem gwarantującym zyski w długim okresie. Polska jest krajem, w którym wzajemne zaufanie to jest na niskim poziomie, a czynniki podnoszące konkurencyjność są powoli wyczerpywane. Jest to dobrą okazją do wzmocnienia swojej pozycji na rynku poprzez budowanie zaufania, co przełoży się również na inne czynniki warunkujące podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Drugim sposobem postrzegania jest budowanie zaufania wśród dostawców dóbr i usług, a ostatecznymi klientami. Dużym prawdopodobieństwem odniesienia sukcesu jest planowy przebieg wszystkich działań na wcześniej omawianej płaszczyźnie. Klient otrzymujący towar bądź usługę, która to spełnia jego oczekiwania, nabiera zaufania do marki i staje się wiernym
klientem. Z uwagi na to, że większość rynków jest wysoce konkurencyjna, klient w każdej chwili może odejść do konkurencji, a tym samym pozbawić przedsiębiorstwo przypływów finansowych wynikających ze sprzedaży jego produktów bądź usług. Prowadzone programy lojalnościowe i ich egzekwowanie stanowi mocną bazę do zbudowania zaufania. Niezmienność oferowanych usług, bądź podnoszenie ich jakości sprzyja pozytywnemu rozwojowi relacji między klientami, a przedsiębiorstwami.

Innym, niedostrzeganym w konsumpcji dóbr i usług przez klientów, elementem wpływającym na ostateczny kształt budowania i rozumienia zaufania na całym rynku jest zaufanie pomiędzy pracownikami, a ich pracodawcami. Lojalność pracodawców wynikająca z dobrego traktowania swoich podwładnych oraz budowaniu z nimi relacji partnerskich stanowi wewnętrzne poczucie przynależności do firmy. Pracownik taki rozumie swój zakres obowiązków i jeżeli jest odpowiednio motywowany i nagradzany przynajmniej z założeniami umowy – stanowi cenny zasób dla przedsiębiorstwa. Pracodawca ufa, że jeżeli pracownik będzie doceniany, to będzie wykonywał zlecone mu prace z należytą starannością. Pracownik zaś, czując się szanowany i wynagradzany za swoją pracę, będzie wykonywał ją z pełnym zaangażowaniem. Sytuacja taka może doprowadzić, a nawet wskazane jest, żeby doprowadziła, do zbudowania zaufania między partnerami współpracy – pracownik ufa, że jego praca zostanie doceniona, w pracodawca, że zostanie ona wykonana zgodnie z przyjętymi założeniami.

Społeczeństwo Polskie ma jeszcze duże trudności w budowaniu zaufania. Wpływ mają na to występujące głośne afery, niepokrywane obietnice firm oraz ich bezwzględne dążenie do maksymalizacji zysków. Władza Państwowa, będąca trzonem polskiej gospodarki, również nie wzbudza zaufania wśród polskiego społeczeństwa. Pogłębiający się brak wiarygodności nie jest pozytywną prognozą dla polskiej gospodarki. Zgodnie z przysłowiem „ryba psuje się od głowy” należałoby umocnić pozycję polskich władz przede wszystkim pod względem ich wiarygodności oraz pokrywania swoich obietnic. Jest to niezbędny ruch do wzbudzenia w społeczeństwie naturalnie kształtującego się odczucia zaufania.

Polska jest krajem, przed którym jeszcze długa droga do poczucia zaufania wśród społeczeństwa oraz przedsiębiorstw. Rosnąca konkurencja może być istotnym czynnikiem, który położy na to nacisk i wywoła postrzeganie lojalnych klientów, jako wartościowego czynnika kształtującego pozycję firmy na rynku. Zaufanie społeczne w Polsce jest niewątpliwie bolączką wpływającą negatywnie na współprace przedsiębiorstw.

 
Autor: Izabela Romanowska

 

Categories
Aktualności

Warsztaty “WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) – TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ” – Warszawa, 4 – 5 kwietnia 2017 r.

Pierwszy w Polsce otwarty trening OSINT, prezentujący najbardziej skuteczne i aktualne metody wywiadu jawnoźródłowego z wykorzystaniem technologii internetowych i nie tylko. Ponad 100 zaawansowanych technik pozyskiwania informacji w intensywnym, dwudniowym treningu, wzbogaconym elementami informatyki śledczej oraz wywiadu gospodarczego.

 

Umiejętności uzyskane na treningu:

– poszerzenie kompetencji z zakresu pozyskiwania informacji

– zaawansowana analiza informacji

– podstawy wywiadu gospodarczego

 

Szczegółowy PROGRAM seminarium:

http://cpi.com.pl/imprezy/2017/osint/index.php

 

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/osint/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Categories
Aktualności

Już 1 kwietnia 2017 PMI Poland Chapter Oddział Poznań zaprasza na drugą odsłonę PMPIADY!

CZYM JEST PMPIADA?

To wydarzenie o unikatowej formule: mieszanka fachowej konferencji dla Project Managerów i konkursu na najlepszego mówcę – innymi słowy maksimum praktycznej i świeżej wiedzy podanej w atrakcyjny sposób – sportowa rywalizacja i zero nudy.

Udział w wydarzeniu, to również okazja do zdobycia aż 5 PDU!

W szranki stanie 10 praktyków zarządzania projektami: Anna Erdmańska, Piotr Filipiuk, Adam Niewęgłowski, Marek Gmerski, Paweł Gąsowski, Jacek Gintrowicz, Krzysztof Kotapski, Tomasz Grochowski, Robert Wysocki i Jakub Lesiński. Temperaturę podgrzewać będzie fakt, że każdy Prelegent ma jedynie 20 minut na to, by zdobyć uznanie oceniającej go Publiczności i Jury w składzie: Agnieszka Krogulec, Michał Rączka, Radosław Rząsa, Maciej Bodych i Tomasz Kopczyński. Każdy Prelegent weźmie na warsztat jeden obszar PMBOK.

KOGO TU SPOTKASZ?

Ok. 300 pasjonatów zarządzania projektami z całej Polski: PM-ów, osób z branży IT, finanse, reklama etc. pragnących wdrożyć projektowe podejście do pracy, studentów zainteresowanych tematyką PMI.

GDZIE SPOTKAM NAJLEPSZYCH PM-ÓW?

W tym roku zapraszamy do nowoczesnych przestrzeni Collegium Historicum Novum w Poznaniu (kampus UAM Morasko, ul. Umultowska 89D). Miejsce to jest świetnie skomunikowane z centrum, a jednocześnie gwarantuje nieograniczoną ilość miejsc parkingowych! 1 kwietnia – to nie żart!

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

www.pmpiada.pl

Zapisy: https://pmpiada2017.evenea.pl/

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/196291347517241/

Categories
Aktualności

Warsztaty: KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE – Warszawa, 30 marca 2017 r.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom i uczestnikom szkolenia założeń i zasad kontroli projektów finansowanych z funduszy unijnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się do kontroli, na co zwrócić największą uwagę, a także poznają różnicę między kontrolą i audytem.

W programie:

 • System kontroli projektów unijnych.
 • Zasady prawidłowej realizacji projektów a kontrola.
 • Zakres kontroli.
 • Psychologia i etyka w pracy kontrolera.
 • Wykryte nieprawidłowości.

 

Szczegółowy PROGRAM: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/kap/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w warsztatach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/kap/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Categories
Aktualności

IT w Służbie Zdrowia GigaCon – Wrocław – 30.03.2017 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że już 30 marca (czwartek) we Wrocławiu w Hotelu Ibis Styles odbędzie się kolejna edycja konferencji IT w Służbie Zdrowia GigaCon.

Jest to bezpłatna konferencja, której celem jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej to jedno z  wyzwań z którym szpitalne działy IT muszą uporać się do roku 2018.


Pośrednio dzięki nam może stać się to dużo prostsze. Podczas konferencji wiodące firmy IT zaprezentują swoje rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć EDM. Oprócz tego wykłady merytoryczne przeprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Wybrane tematy:

 • HL7 Clinical Document Architecture – standard elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce – Roman Radomski (Polskie Stowarzyszenie HL7);
 • Praktyczne wskazówki wdrożenia programu medycznego – Jacek Majewski (Ekspert Niezależny);
 • Wymiana systemów informatycznych szpitala – jak tego (nie)robi – Sławomir Szmulik (Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach);
 • Inspektor ochrony danych osobowych i jego obowiązki w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej – Damian Klimas (Kancelaria Prawna Szostek_Bar i Partnerzy).

 

Z każdym dniem uzupełniamy informacje na stronie internetowej wydarzenia i informujemy o nowych wystawcach i tematach prelekcji merytorycznych.

Rejestracja jest całkowicie BEZPŁATNA, dlatego zachęcamy do zarezerwowania sobie miejsca już dziś: http://gigacon.org/event/sluzb_wro_17/

Categories
Aktualności

Warsztaty: PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ – Warszawa, 29 marca 2017 r.

Celem warsztatu jest przedstawienie problematyki prawnej projektów chmury obliczeniowej.

W trakcie warsztatu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, a także stanowiska organów regulacyjnych. Dokonana zostanie również praktyczna analiza projektów realizowanych w różnych modelach (IaaS, PaaS, SaaS), a także przedstawione zostaną przykłady klauzul umownych zabezpieczających interesy dostawców oraz użytkowników chmury obliczeniowej.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • prawnicy wewnętrzni oraz przedstawiciele kancelarii prawnych doradzający dostawcom oraz użytkownikom chmury obliczeniowej
 • kadra zarządzająca IT oraz managerowie w firmach planujących wdrożenie projektów chmury obliczeniowej
 • managerowie oraz konsultanci w firmach oferujących usługi chmury obliczeniowej

W programie:

 • Chmura obliczeniowa – wprowadzenie do problematyki prawnej.
 • Ochrona informacji w chmurze obliczeniowej.
 • Umowy na świadczenie usług w chmurze obliczeniowej.

 

 

Szczegółowy PROGRAM: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/ppco/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w warsztatach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/ppco/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl