Categories
Aktualności

Szkolenie: Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej – Warszawa, 8 marca 2017 r.

W programie:

 • Dostosowanie systemu rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym.
 • Ewidencja prowadzona w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 • Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT)
 • Dokumentacja księgowa związana z realizacją projektów unijnych – sporządzanie, przechowywanie, archiwizowanie, najczęstsze błędy.
 • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu.
 • Zasady przeprowadzenia kontroli projektów współfinansowanych w ramach programów operacyjnych.

Szczegółowy PROGRAM: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/rpwue/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w warsztatach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/rpwue/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Categories
Aktualności

Szkolenie: UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE – Warszawa, 23 marca 2017 r.

Realizacja projektów związanych z wykonaniem i dostarczeniem oprogramowania na zamówienie oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych i biznesowych. Zamawiający narażony jest na wymuszanie odbioru nie w pełni gotowego systemu, problem z egzekwowaniem odpowiedzialności za błędy czy wywieranie presji przez groźbę wypowiedzenia udzielonej licencji. Również wykonawca ponosi istotne ryzyka, nie raz natykając się na brak współdziałania, niesprecyzowane wymagania zamawiającego, przeciąganie procedur odbioru czy wstrzymywanie zapłaty wynagrodzenia. Dobrze przygotowana umowa może znacznie ograniczyć te ryzyka, a celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy jak tego dokonać.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w oparciu o analizę konkretnych przypadków z praktyki, coraz liczniejszych orzeczeń sądów w sprawach z zakresu wdrożeń IT oraz przykładowych postanowień umów wdrożeniowych. Omawiane w czasie szkolenia przykłady pozwolą na konkretnych przypadkach pokazać, jak identyfikować ryzyka prawne i znaleźć akceptowalne biznesowo rozwiązanie w umowach o wdrożenie systemów informatycznych.

W programie:

 • Przedmiot wdrożenia IT z punktu widzenia prawa.
 • Umowa o wdrożenie systemu informatycznego.
 • Postanowienia odnoszące się do własności intelektualnej – nabycie prawa i uzyskanie licencji.
 • Odpowiedzialność w umowach o wdrożenie systemu informatycznego.
 • Umowy serwisu systemu IT.

 

Szczegółowy PROGRAM: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/uw/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/uw/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Categories
Aktualności

XI seminarium z cyklu PRAKTYCZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI “BEZPIECZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI – UWARUNKOWANIA PRAWNE, ORGANIZACYJNE I TECHNOLOGICZNE” – Warszawa, 7 marca 2017 r.

W programie:

 • Normy i regulacje prawne w serwerowniach. Certyfikacja infrastruktury serwerowni (Robert Berliński, BCA Group Ltd. Sp. z o.o.)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych w serwerowni. Bezpieczeństwo informacji wg ISO/IEC 27001 (Jarosław Szumer)
 • Badanie instalacji elektrycznych w obiektach typu Data Center (dr inż. Tadeusz Daszczyński, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej)
 • Ochrona elektromagnetyczna serwerowni (Krzysztof Marszałek, właściciel firmy EMCEK, specjalista ds. spraw zabezpieczeń elektromagnetycznych)
 • Wymogi prawne dotyczące Data Center. Nowe obowiązki związane z RODO (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych)(Damian Klimas, Kancelaria Prawna Szostek, Bar)

 

Szczegółowy PROGRAM: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/bfs/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/bfs/formularz_pr10.php

 

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

 

Categories
Aktualności

Bezpłatna konferencja BIG DATA SUMMIT już 29 MARCA 2017 w Warszawie!

Udział w Big Data Summit będzie dla słuchaczy wyjątkowa okazją, aby dowiedzieć się jak skutecznie zarządzać, chronić i wykorzystywać rosnące ilości danych w przedsiębiorstwie. Z naciskiem na najlepsze praktyki, podczas wydarzenia eksperci branżowi odpowiedzą na kluczowe pytania:

• Jak zapanować nad lawinowym przyrostem danych?
• Jak wykorzystać w pełni potencjał danych?
• Jak zabezpieczać, archiwizować, przetwarzać i analizować dane?
• Jakie metody wdrażać dla poprawy jakości pracy danych?

Konferencja pomoże nabyć słuchaczom wiedzę, umożliwiającą doprowadzenie firmy do doskonałości w zarządzaniu wydajnością organizacji.

„BIG DATA SUMMIT” już 29  marca w Warszawie!

Zarejestruj się na wydarzenie już dziś !


W programie wydarzenia m.in.:

 • BIG DATA, BIG PROBLEM – ZPRESPEKTYWY PRAWA

Michał Wołoszański, Wołoszański i Wspólnicy Kancelaria Prawna

 • NOWE PARADYGMATY ERY BIG DATA – ZAGROŻENIA I WYZWANIA

Dr Karol Przanowski, SGH Instytut Statystyki i Demografii

 • BIZNESOWE ZNACZENIE OBSZARU BIG DATA – NOWE MOŻLIWOŚCI ANALIZY DANYCH O KLIENTACH

Andrzej Litewka, Interia.pl

 

Strona internetowa wydarzenia: http://bigdatasummit.pl/

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

 

Kontakt z organizatorem:

tel.: 22-39-09-109

kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl

Categories
Aktualności

Warsztaty: ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH – Warszawa, 7 marca 2017 r.

Projekty unijne zazwyczaj realizuje się przy udziale osób zatrudnionych. Tym samym koszty zatrudnienia są istotne w budżecie projektowym. Prawidłowe rozliczenia wynagrodzeń pozwalając na uniknięcie zaległości wobec US i ZUS, co w przypadku realizacji projektów unijnych jest szczególnie istotne.

W programie:

 • Umowa o pracę.
 • Umowy cywilnoprawne.
 • Świadczenia na rzecz osób zatrudnionych.
 • Przychody ze świadczenia pracy.
 • Przychody wolne od podatku dochodowego.
 • Koszty uzyskania przychodów.
 • Składki ZUS.
 • Rozliczenia miesięczne.
 • Rozliczenia roczne.
 • Kwalifikowalność wynagrodzeń w projektach unijnych.

 

Szczegółowy PROGRAM: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/rwpu1/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w warsztatach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/rwpu1/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

 

Categories
Aktualności

Warsztaty: BEZPIECZEŃSTWO IT W WYMIARZE OCHRONY SYSTEMÓW I STANOWISK PRACY OPERATORÓW KOMPUTERÓW – Warszawa, 1 marca 2017 r.

Celem zajęć jest kompleksowe opisanie zasad postępowania w codziennej pracy na stanowiskach komputerowych i wskazanie zagrożeń związanych z użytkowaniem tych stanowisk przez osoby niedysponujące fachową wiedzą informatyczną oraz z zakresu bezpieczeństwa informacji. Analiza incydentów bezpieczeństwa w biurowych systemach informatycznych wskazuje na ich powtarzalność w zakresie przyczyn i skutków, a za najważniejszy problem uznaje się nieprzygotowanie użytkowników do właściwej obsługi komputerów i brak podstawowej wiedzy pozwalającej zidentyfikować zagrożenia i ich unikać lub minimalizować ich skutki. Problemy nie leżą tylko w niezrozumieniu zasad i praktyk dotyczących bezpieczeństwa, ale mają swoje podłoże także w braku wiedzy o tym, jak systemy działają i jakie mogą być, dla całego systemu informatycznego, efekty drobnych zaniedbań na pojedynczych stanowiskach pracy. Zdaniem osób odpowiedzialnych za nadzorowanie procesów ochrony informacji inwestycja w przeprowadzenie szkoleń podstawowych dla wszystkich pracowników, w czasie których przedstawione zostaną ogólne zasady postępowania, zwraca się i procentuje w jakości codziennej pracy zespołów wspierających pracowników oraz w zmniejszeniu powszechnych incydentów bezpieczeństwa.

W programie:

 • Bezpieczeństwo fizyczne i proceduralne.
 • Podstawy budowy i eksploatacji systemów i sieci kom
 • Zagrożenia komputerowe.
 • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych (Wi-Fi, bluetooth).
 • Ataki socjotechniczne.

 

Szczegółowy PROGRAM: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/spok/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w warsztatach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/spok/formularz_pr10.php

Categories
Aktualności

Konferencja WORKFLOW TRENDS – Warszawa, 1.03.2017 r.

Konferencja WORKFLOW TRENDS – pozbądź się sterty papierów z elektronicznym obiegiem dokumentów – bezpłatna rejestracja!

Efektywnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, to konsekwencja wyboru odpowiednich rozwiązań. Systemy zarządzania obiegiem dokumentów oraz procesami biznesowymi, z pewnością można uznać za niezbędne narzędzia, prowadzące do synonimu sprawnie funkcjonującej organizacji.
Tematyka konferencji, ma na celu  zaprezentowanie, wpływu systemów elektronicznego obiegu dokumentów na optymalizację oraz usprawnienie pracy przedsiębiorstw. Liderzy technologii, będą rozmawiać o najnowszych trendach w zakresie udoskonalania procesu zarządzania dokumentacją oraz informacją biznesową.

Serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji na konferencję!

W programie wydarzenia m.in.:

 • Podpis elektroniczny – kiedy oświadczenie woli wyposażone w formie elektronicznej wywołuje skutki prawne
  Stefan Cieśla, Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Cieśla
 • ABC Archiwum cyfrowego – Jak zapanować nad dokumentami w firmie?
  Dawid Żądłowski, Archiwista24
 • Projekty badawczo-rozwojowe jako sposób dofinansowania prac programistycznych z funduszy UE w latach 2014-2020
  Jan Kordasiewicz, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
 • Faktury elektroniczne – jak je stosować w praktyce?
  Maciej Godyń, Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy

Strona internetowa wydarzenia: http://workflowtrends.pl/

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

 

Kontakt z organizatorem:

tel.: 22-39-09-109

kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl

Categories
Aktualności

Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy – Warszawa, 23.02.2017 r.

Bezpieczeństwo danych i zasobów jest priorytetowym tematem w każdej firmie, która dba zarówno o swoich klientów jak i wizerunek. Problematyka dotyczy zarówno międzynarodowych korporacji jak i lokalnych firm, ponieważ bezpieczeństwo zależy od wielu czynników takich jak ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe. Dlatego tak ważne jest aby cały czas na bieżąco poznawać nowe rozwiązania oraz diagnozować coraz to nowe zagrożenia.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w konferencji “Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy”, która odbędzie się 23.02.2017 r. w Warszawie.

Na spotkaniu poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji
 • ochrona zasobów informacji
 • audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
 • zarządzanie tożsamością
 • zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji
 • czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach
 • polityka bezpieczeństwa
 • systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa

2.Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu

 • przewidywanie i reagowanie na incydenty
 • scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania
 1. Elementy bezpieczeństwa fizycznego
 • mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu
 • identyfikacja personelu
 • kształtowanie środowiska
 • monitoring wizyjny
 1. Bezpieczeństwo organizacyjne
 • struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie jak i w korporacji
 • koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej
 • funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie

 

Do udziału zapraszamy: 

 • Prezesów i członków zarządu
 • Dyrektorów i kierowników działów bezpieczeństwa informacji
 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • Dyrektorów i kierowników działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
 • Oficerów bezpieczeństwa
 • Szefów ochrony
 • Dyrektorów i kierowników działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju

 

Więcej informacji na stronie: http://multiexpo.pl/security

Rejestracja: http://multiexpo.pl/security/rejestracja

 

Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc jest ograniczona. Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

 

Organizatorem wydarzenia jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

 

Kontakt:

Aleksandra Orłowska

Asystentka ds.organizacji konferencji
mobile: +48/531 375 811
e-mail: aleksandra.orlowska@pirbinstytut.pl

Categories
Aktualności

Polski standard Umowy LMA – różnice, aspekty prawne i praktyczne – Warszawa, 15-16.02.2017 r.

Sporządzanie dokumentacji kredytowej w oparciu o oryginalne wzory umów LMA w wersji angielskiej jest jak dotąd powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Znaczące rozbieżności między prawem krajowym, a prawem angielskim, stały się jednak przyczyną problemów przy uzgadnianiu dokumentacji w języku polskim.

Zapraszamy do udziału w warsztacie ,,Polski standard Umowy LMA – różnice, aspekty prawne i praktyczne”, podczas którego kompleksowo omówimy krajową wersję kontraktu Loan Market Association. Przedstawiony przez Związek Banków Polskich dokument podlega polskiemu prawu konsorcjalnej umowy wielowalutowego zabezpieczonego kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego. Nasi Eksperci szczegółowo omówią nową strukturę umowy LMA oraz przedstawią zmiany wprowadzone w polskim standardzie na tle regulacji Prawa cywilnego i Prawa bankowego. Poruszona także zostanie kwestia różnic wynikających z systemu prawa common law i prawa polskiego oraz problematyka zabezpieczeń polskiej wersji LMA, również w kontekście Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Warsztat odbędzie się 15-16 lutego 2017r. w Hotelu Sheraton w Warszawie.

http://mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/polski-standard-umowy-lma-roznice-aspekty-prawne-i-praktyczne

Główne zagadnienia:

 • Struktura oraz główne założenia polskiej wersji umowy LMA
 • Polska wersja umowa LMA a angielski wzorzec – różnice i podobieństwa
 • Zabezpieczenia w polskim standardzie LMA
 • Polski standard LMA – postanowienia dotyczące podatków
 • Klauzule odnoszące się do prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 • Najważniejsze zobowiązania w polskim standardzie LMA
 • Podstawowe obszary do negocjacji pomiędzy Kredytobiorcą a Kredytodawcą

 

Prowadzący:

 • Aleksandra Bańkowska – Kancelaria PwC Legal
 • Michał Bochowicz – Kancelaria Prawna Gessel
 • Piotr Gałuszyński – Kancelaria Prawna Czabański Gałuszyński i Partnerzy
 • Michał Markowski – Kancelaria Prawna Wierzbowski Eversheds
 • Katarzyna Mazur – Kancelaria Prawna Czabański Gałuszyński i Partnerzy
 • Tomasz Rogalski – Kancelaria Prawna Norton Rose Fulbright
 • Tomasz Kaczmarek, Kancelaria Prawna Baker McKenzie

 

Kontakt:

Izabela Witoń

Kierownik Projektu w Dziale Produkcji

T: 22 379 29 48

E-mail: i.witon@mmcpolska.pl