Categories
Aktualności

Nowoczesna komunikacja w przedsiębiorstwie – trendy, kanały, narzędzia

Liczba kanałów oraz narzędzi komunikacyjnych wykorzystywanych w organizacjach stale rośnie. Dotyczy to zarówno relacji z klientami, jak i komunikacji między pracownikami różnych działów wewnątrz firmy.

Nie da się ukryć, że trafny dobór rozwiązań komunikacyjnych, który będzie w pełni odpowiadał na potrzeby przedsiębiorstwa, jest niezwykle istotny dla jego prawidłowego funkcjonowania oraz dla skuteczniejszego dotarcia i utrzymania relacji z kontrahentami.

Odpowiednio dobrane narzędzia mogą przyczynić się m.in do:

 • lepszej współpracy i komunikacji wewnątrz firmy oraz w kontaktach z klientami,
 • uporządkowanego i ujednoliconego przepływu informacji wewnątrz  i na zewnątrz organizacji,
 • elastyczności związanej z mobilnością pracy oraz dostępem do zasobów firmy, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań sprzętowych.

Zatem jeżeli, chcesz zwiększyć wydajność, ograniczyć koszty i usprawnić współpracę w swojej firmie, zachęcamy do udziału w konferencji:

 

 Nowoczesna komunikacja w przedsiębiorstwie – trendy, kanały, narzędzia

17 lutego | Warszawa (mapa)

 

Wydarzenie, poświęcone będzie omówieniu najnowszych narzędzi komunikacji w organizacji  oraz sposobie ich wykorzystania. Będziemy rozmawiać m.in. na temat tego, jaki wpływ mają rozwiązania nowoczesnej komunikacji na efektywność pracy firmy oraz jej pozycję na tle konkurencji.

 

Do debaty zaprosiliśmy ekspertów- praktyków, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

 • ujednoliconej platformy komunikacyjnej
 • systemów telekomunikacyjnych
 • interaktywnej komunikacji multimedialnej
 • rozwiązań komunikacji głosowej
 • rozwiązań contact center i call center
 • systemów digital signange w komunikacji wewnętrznej
 • komunikacji „w chmurze”
 • komunikacji rozproszonych środowisk mobilnych
 • rozwiązań sprzętowych i akcesoriów

Strona konferencji>>>

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 • Kadrę zarządzającą pracownikami (korzystającymi z technologii informatycznych) oraz działem IT Osoby odpowiedzialne za politykę pracy zdalnej
 • Osoby zajmujące się zarządzaniem wiedzą (przepływ wiedzy i informacji w firmie) Kierowników działów komunikacji, osoby odpowiedzialne za optymalizację procedur nawiązywania kontaktów i porozumiewania się
 • Kierowników działów integracji systemów IT
 • Kierowników działów obsługi klienta, Call Center
 • Osoby odpowiedzialne za automatyzację oraz optymalizację procesów biznesowych
 • Osoby z działów marketingu, PR, HR / zarządzanie personelem / kadr,
 • Dyrektorów działów handlowych, osoby odpowiedzialne za realizację planów sprzedażowych.

Rejestracja>>>

Kontakt:

Agnieszka Różnicka
tel. +48 721 729 134
e-mail: agnieszka.roznicka[at]successpoint.pl

 

 

 

 

Categories
Aktualności

Bezpłatna Konferencja – WORKFLOW & DOCUMENT MANAGEMENT TRENDS

Efektywnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, to konsekwencja wyboru odpowiednich rozwiązań. Systemy zarządzania obiegiem dokumentów oraz procesami biznesowymi, z pewnością można uznać za niezbędne narzędzia, prowadzące do synonimu sprawnie funkcjonującej organizacji.
Tematyka konferencji, ma na celu  zaprezentowanie, wpływu systemów elektronicznego obiegu dokumentów na optymalizację oraz usprawnienie pracy przedsiębiorstw. Liderzy technologii, będą rozmawiać o najnowszych trendach w zakresie udoskonalania procesu zarządzania dokumentacją oraz informacją biznesową.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w konferencji!

„WORKFLOW & DOCUMENT MANAGEMENT TRENDS”

 już 25 lutego 2015 w Warszawie!

Zagadnienia, które będą poruszane podczas  wydarzenia:
•  nowości i trendy w zakresie zarządzania dokumentacją, procesem oraz informacją – nurty i kierunki rozwoju,
•  platformy automatyzujące pracę biura,
•  workflow – automatyzacja procesów biznesowych,
•  systemy i portale korporacyjne,
•  e-faktura,
•  elektroniczny podpis,
•  dokumenty w chmurze,
•  OCR/ICR/OMR – inteligentna rejestracja dokumentów,
•  digitalizacja dokumentów,
•  elektroniczna archiwizacja,
•  skanowanie i przetwarzanie dokumentów,
•  elektroniczne zarządzanie dokumentacją oraz informacją,
•  systemy pracy grupowej,
•  masowe wydruki oraz outsourcing druku,
•  rozwiązania i technologie sprzętowe,
•  systemy automatyzujące pracę departamentów HR oraz księgowych,
•  prawne aspekty elektronicznego obiegu dokumentów.

Strona internetowa wydarzenia: http://workflowtrends.pl/

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

 

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

 

Kontakt z organizatorem:

tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl

Categories
Artykuły

Dedykowane systemy Workflow – pomoc w zrozumieniu organizacji, na przykładzie firmy z branży logistycznej

W zarządzaniu procesami biznesowymi bardzo istotną rolę odgrywają technologie informacyjne, a w szczególności systemy informatyczne. Coraz więcej zagadnień z bieżącej działalności przedsiębiorstw może znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemach informatycznych, zatem zarządzanie procesami nieodzownie wiąże się z koniecznością posługiwania się odpowiednimi narzędziami.

Współpraca managerów biznesowych oraz konsultantów firm wdrażających rozwiązania BPM umożliwia tworzenie dedykowanych narzędzi do wypełnienia luki między teorią zarządzania a praktyką. Celem rozwiązań dedykowanych jest możliwie wierne odzwierciedlenie procesów zachodzących w organizacji oraz ich optymalizacja. Właściwie przygotowany system powinien umożliwić wszystkim zainteresowanym podmiotom zrozumienie procesów zachodzących w organizacji, automatyzację działań, współpracę oraz integrację z innymi systemami IT.

Sprawnie działający system elektronicznego obiegu dokumentów jest kluczowy dla procesów, o których efektywności decyduje czas ich realizacji. Przykładem takiego procesu jest obieg dokumentów spedycyjnych. W dalszej części artykułu jako przykład rozwiązania dedykowanego, przedstawiono wdrożenie przeprowadzone w firmie logistycznej, dla której obieg dokumentów spedycyjnych jest strategiczny dla realizacji celów przedsiębiorstwa.

Każdorazowe wdrożenie systemu klasy Workflow poprzedzone jest szczegółową analizą. Pierwszym elementem jest identyfikacja procesów odzwierciedlanych w systemie. W przedstawionym przykładzie był to proces obiegu faktur oraz załączników do faktur spedycyjnych. Podczas modelowania została określona architektura procesów, podzielono proces na zadania, które następnie przydzielono do odpowiednich użytkowników. Konieczne było ustalenie struktury organizacyjnej oraz wyznaczenie zakresów odpowiedzialności. Duży nacisk położony został na maksymalną automatyzację zadań. W celu zoptymalizowania czynności wprowadzania dokumentów do systemu Plus Workflow wykorzystana została aplikacja skanująca eFlow, która automatycznie odczytuje i przetwarza dane, dzięki czemu proces rejestracji dokumentów został skrócony do minimum. Dla firmy równie istotny był krótki czas rejestracji i gromadzenia dokumentów spedycyjnych, wymaganych do wystawienia faktury sprzedaży. Odpowiednie zamodelowanie procesów umożliwiło wystawianie faktur sprzedażowych przed pojawieniem się faktur spedycyjnych. Poniżej przedstawione zostały główne elementy wdrożonego rozwiązania:

 1. Skanowanie dokumentów w centrali przedsiębiorstwa.
 2. OCR – automatyczne odczytywanie danych i ich przetwarzanie za pomocą eFlow.
 3. Wysłanie danych do systemu elektronicznego obiegu dokumentów – Integracja eFlow z Plus Workflow.
 4. Elektroniczny obieg dokumentów w systemie Plus Workflow.
 5. Eksport do systemów zewnętrznych.
 6. Pobieranie danych księgowych do systemu Plus Workflow oraz generowanie metryki księgowej.

W pierwszej fazie wdrożony został obieg dokumentów spedycyjnych wraz z integracją ze zleceniami pobieranymi z systemu zewnętrznego. Kolejny etap polegał na uruchomieniu elektronicznego obiegu dla pozostałych typów faktur.

Właściwie zamodelowany system zarządzania procesami powinien być ukierunkowany na strategię i ewolucję przedsiębiorstwa. Dlatego zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia procesów (Continuous Process Improvement), system powinien zmieniać się wraz z przedsiębiorstwem na skutek stałego monitorowania i usprawniania procesów. W omawianym case-ie, po usprawnieniu procesu obsługi faktur i dokumentów spedycyjnych pojawiła się potrzeba usprawnienia kolejnych działań, w  zakresie archiwizacji dokumentów papierowych. W tym celu wdrożony został dodatkowy proces umożliwiający szybkie segregowanie dokumentów i usprawniający organizację segregatorów.

Przytoczony powyżej przykład dotyczył dużego przedsiębiorstwa z branży logistycznej, jednak w każdej organizacji, niezależnie od jej skali, dostęp do informacji jest kluczowy. Właściwa informacja dostarczona w odpowiednim czasie stanowi o konkurencyjności, dlatego wybór rozwiązania wspierającego przepływ pracy w przedsiębiorstwie może decydować o pozycji firmy na rynku. Bieżący dostęp do informacji pozwala firmie szybko reagować na zmiany zachodzące w jej otoczeniu.