Categories
Aktualności

EOIF – Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie 2012

W dniu 25 stycznia 2012 roku w Krakowie odbędzie się konferencja organizowana przez Gigacon –  EOIF Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie. Podczas wspomnianej konferencji będą prezentowane następujące narzędzia i systemy informatyczne:
– Systemy OCR/OMR
– Systemy faksowe
– Portale korporacyjne inter/intra/extranet
– Systemy pracy grupowej
– Rozwiązania mobilne
– Zarządzanie obiegiem dokumentów
– Systemy archiwizacji danych
– Masowe wydruki
– E-faktura
– PKI – dokument elektroniczny
– Workflow – zarządzanie procesami biznesowymi
– Narzędzia back-office