Categories
Artykuły

Usprawnienie procesu płatności w systemie Workflow

Jednym z najczęściej automatyzowanych procesów biznesowych w ramach systemu elektronicznego obiegu dokumentów jest proces rejestracji i akceptacji faktur. Znacząco usprawnia on obieg dokumentów kosztowych w firmie redukując czas poświęcony na zatwierdzenie i zaksięgowanie faktury. Obieg faktur kończy się w Dziale Księgowym odpowiedzialnym za dokonanie płatności za fakturę oraz jej ostateczne zaksięgowanie w systemie finansowo-księgowym. W momencie realizacji płatności związanych z procesem faktur, osoby zajmujące się sprawami księgowymi mogą jednak zauważyć, iż znaczną ilość czasu zajmuje im kwestia przygotowania i realizacja płatności – szczególnie uciążliwe jest to w momencie, gdy w tym samym czasie musimy wykonać przelewy z wielu linii faktur do tego samego odbiorcy.

Z pomocą przychodzi tutaj Proces Płatności odzwierciedlony w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, którego zadaniem jest usprawnienie realizacji płatności. Głównym celem tego procesu jest wygenerowanie pliku płatności masowych na podstawie linii dostępnych z procesu faktur. Plik taki może zostać zaimportowany do systemu bankowego, z którego planujemy wykonać przelew. Rozwiązanie to wpływa na wyeliminowanie ręcznego wypełniania kilku/kilkunastu linii przelewu ręcznie na rzecz kilku kliknięć w systemie i eksportu danych do systemu bankowego. Proces daje możliwość generowania plików przelewów płatności masowych zarówno dla płatności krajowych jak i zagranicznych. Warto dodać, że proces płatności posiada funkcjonalność automatycznej zmiany statusu zadania w Procesie faktur, z którego zaimportowana została dana linia faktury/płatności. Dzięki temu wiadomo, iż etap płatności faktury zrealizowany został poprzez Proces płatności. Proces daje również możliwość komasowania linii przelewów dla tego samego odbiorcy – dzięki temu możemy otrzymać sumaryczną wartość linii dodatnich i ujemnych w ramach jednego przelewu.

Podsumowując, proces płatności znacząco ułatwia pracę w dziale księgowym. Dzięki niemu możliwe jest sprawniejsze zarządzanie płatnościami wynikającymi z obiegu faktur kosztowych. Dzięki dużej elastyczności systemu możliwe jest dopasowanie procesu do indywidualnych wymagań klienta, szczególnie tych związanych z obsługiwanymi bankami.

Categories
Aktualności

Bezpłatna konferencja BPM Trends – 14 stycznia 2015!

Bezpłatna Konferencja BPM TRENDS już 14 stycznia 2015 w Warszawie!

Efektywność przedsiębiorstwa, instytucji czy innej organizacji – niezmiennie zależy od zintegrowanych systemów działających wewnątrz firmy. Zachodzące w nich operacje przekładają się bowiem na maksymalizację wykorzystania zasobów i lepszych wyników pracy. Znajomość tematyki BPM pozwoli w przyszłości podjąć właściwe decyzje i działania, usprawnić przepływ informacji czy też szybko zidentyfikować problemy zaistniałe w organizacji.

Konferencja przedstawi aktualne trendy oraz innowacje w obszarze modelowania procesów biznesowych, a liderzy technologii poruszą aspekty merytoryczne oraz aplikacyjne, w zakresie tworzenia i rozwijania środowiska BPM w firmie. Wydajna oraz efektywna architektura środowiska BPM, staje się głównym elementem rozwoju gospodarczego oraz kluczowym czynnikiem osiągania znaczących korzyści na rynku.

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w konferencji!

Business Process Management Trends  już 14.01.2015

Zagadnienia, które będą poruszane podczas  wydarzenia:

  • nowości oraz trendy w obszarze BPM – nurty i kierunki rozwoju,
  • zarządzanie procesami,
  • automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych,
  • audyt procesów,
  • SOA / BPO / BAM w firmie
  • projektowanie i modelowanie procesów biznesowych,
  • analiza procesów
  • worklflow
  • notacje BPM,
  • Case study, succsess stories – doświadczenia i dobre praktyki

 

Strona internetowa wydarzenia:  http://bpmtrends.pl/

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz  rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

 

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

 

Kontakt z organizatorem:

tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl

Categories
Aktualności

HR Solutions Trends

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych to klucz do sukcesu. Dlatego też są one coraz częściej wykorzystywane również w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Coraz więcej szefów działów personalnych wdraża i korzysta z nowych technologii oraz oprogramowania m.in. do oceny pracowników.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane nowoczesne systemy i rozwiązania informatyczne dla departamentów Human Resources. Swoje produkty i usługi zaprezentują kluczowi gracze na rynku, a wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci branżowi.

Serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji na konferencję
„HR SOLUTIONS TRENDS” !

Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji:
• Najważniejsze trendy w obszarze technologii dla HR,
• Nowoczesne narzędzia e-rekrutacji,
• Portale społecznościowe w realizacji misji i zadań HR,
• Systemy automatyzujące zarządzanie zasobami ludzkimi,
• Potencjalne zagrożenia ze strony technologii IT, dla skutecznej ochrony danych osobowych i prywatności pracownika – zasady ich zabezpieczania,
• Skutki karno-prawne nadużyć w zakresie ujawniania lub nieujawniania danych osobowych,
• Usprawnienie organizacji poprzez elektroniczny obieg dokumentów kadrowych,
• Podniesienie wydajności poprzez wprowadzenie oceny efektywności z automatycznym wyliczaniem premii,
• Systemy pracy grupowej,
• Automatyzacja pracy i optymalizacja procesów w działach HR,
• Systemy służące do szybkiego i łatwego raportowania,
• Narzędzia IT w procesach rekrutacyjnych – korzyści i zalety,
• Rozwiązania wspierające nauczanie na odległość – e-learning, m-learning, wideokonferencje.

Strona internetowa wydarzenia: http://hrtrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.