Cel portalu

Celem portalu procesybiznesowe.pl jest propagowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu procesów biznesowych, systemów informatycznych wspierających procesy, metod i koncepcji zarządzania, a także struktur organizacyjnych. Zakres portalu obejmuje artykuły i publikacje, bazę literaturową, informacje o najnowszych rozwiązaniach wspomagających modelowanie i zarzadzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie oraz informacje dotyczące bieżących wydarzeń związanych z tematyką procesów biznesowych. Chcemy aby portal zawierał treści o dużej wartości merytorycznej i był połączeniem teorii zarządzania z praktyką stosowaną w przedsiębiorstwach. Życzymy sobie, aby niniejszy portal stanowił forum dla krajowej społeczności interesującej się zarządzaniem procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach.

Portal jest zatem skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką procesów biznesowych, a więc zarówno do przedsiębiorców dążących do prowadzenia swojej działalności w sposób nowoczesny, sprawny i konkurencyjny, uczelni wyższych jak i osób pasjonujących się prezentowaną tematyką.

Naszymi priorytetami są:

  • skuteczność w dostarczaniu praktycznej i zweryfikowanej wiedzy,
  • otwartość na doświadczenia i wiedzę uczestników portalu,
  • otwartość na doświadczenia i wiedzę uczestników portalu,
  • wysoki poziom merytoryczny stanowiący sprawdzone źródło wiedzy dla wszystkich odwiedzających portal.

Każdy z uczestników portalu w ramach wymiany wiedzy i doświadczeń, może przysyłać własne artykuły, które po zatwierdzeniu przez Naszą redakcję zostaną opublikowane na jego łamach.

Ze względu na chęć ciągłego doskonalenia serwisu jesteśmy także otwarci na wszelkie Państwa uwagi i komentarze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *