Categories
Aktualności

Analiza porównawcza w zakresie cen transferowych – nowe regulacje, dobre praktyki – Warszawa, 13-14.02.2017 r.

Jednym z najważniejszych obszarów w zakresie cen transferowych jest przygotowanie analizy porównawczej. Jej prawidłowe przedstawienie wymaga udowodnienia rynkowego charakteru skalkulowanych stawek.
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie ,,Analiza porównawcza w zakresie cen transferowych – nowe regulacje, dobre praktyki”, podczas którego kompleksowo omówimy metodologię liczenia marży i cen oraz sposoby kalkulacji stawek w przypadku usług o niskiej wartości dodanej. Nasi Eksperci przedstawią aktualne regulacje prawne związane z analizą porównawczą oraz odniosą się do najbardziej newralgicznych i nastręczających najwięcej trudności kwestii, przedstawiając praktyczne i skuteczne rozwiązania. Warsztat będzie stanowił dla Państwa możliwość przygotowania się do kontroli w zakresie metodologii skalkulowania stawek oraz tworzenia prawidłowych analiz porównawczych zgodnych z aktualnymi przepisami prawa.

Warsztat odbędzie się 13-14 lutego 2017 r. w Hotelu Westin w Warszawie.

Główne zagadnienia:

 • Przepisy prawne obowiązujące od 1 stycznia 2017
 • Przygotowanie prawidłowej analizy porównawczej
 • Usługi niematerialne
 • Metodologia liczenia marży oraz cen
 • Przygotowanie się do kontroli w zakresie metodologii skalkulowania stawek
 • Usługi o niskiej wartości dodanej – kalkulacja stawek

 

Prowadzący:

 • Artur Gawiński – Galt
 • Monika Laskowska – PwC
 • Radosław Piekarz – A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz
 • Ewelina Stamblewska-Urbaniak – Crido Taxand
 • Anna Szkudlarek – Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy
 • Paweł Wolany – TP Advisory

 

Kontakt:

Ewelina Stęplewska

Kierownik Projektu w Dziale Produkcji

T: 22 379 29 52

E-mail: e.steplewska@mmcpolska.pl

Categories
Aktualności

Pozasądowe rozwiązywanie problemów konsumenckich – aspekty prawne i praktyczne – Warszawa, 1.02.2017 r.

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich budzi wiele wątpliwości związanych z jej interpretacją i stosowaniem zapisanych w niej przepisów. Akt ten implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę ADR i ujednolica system rozstrzygania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem w całej Unii Europejskiej, obejmując wszelkie zatargi wynikające z umów sprzedaży rzeczy, świadczenia usług, w tym także kontraktów zawartych przez Internet, czy z przedsiębiorcą z innego kraju.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu ,,Pozasądowe rozwiązywanie problemów konsumenckich – aspekty prawne i praktyczne”, podczas którego nasi Prelegenci przedstawią szereg nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców w wyniku wejścia w życie nowego aktu prawnego. W trakcie spotkania zdobędą Państwo umiejętność rozpatrywania reklamacji i polubownego rozwiązywania sporu z konsumentem w sposób szybki, pewny oraz bez ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów przez obie strony.

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej, umożliwiającej podniesienie własnych kompetencji i zwiększenie efektywnej pracy z klientem.

Szkolenie odbędzie się 1 lutego 2017r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

 

Główne zagadnienia:

 • Prawo konsumenckie – najważniejsze regulacje
 • Procedury towarzyszące pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich
 • Nowe obowiązki przedsiębiorców w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
 • Rodzaje ADR – omówienie postępowań – podstawowe i ,,hybrydowe”

Prelegenci:

 • dr Przemysław Adamus – Kancelaria Prawna Rachelski&Wspólnicy
 • Piotr Kister – Kancelaria Prawna Rachelski&Wspólnicy
 • Paweł Kowalski – Kancelaria Prawna Rachelski&Wspólnicy
 • Michał Tomasiak – Kancelaria Prawna Rachelski&Wspólnicy

 

Kontakt:

Izabela Witoń

Kierownik Projektu

T: 22 379 29 48

E-mail: i.witon@mmcpolska.pl

 

Categories
Aktualności

FinTech w sektorze bankowym – implementacja nowych rozwiązań – Warszawa, 1-2.02.2017 r.

Popularność wykorzystywania nowoczesnych technologii w oferowaniu usług finansowych gwałtownie rośnie. Wynikiem tego trendu jest większe zainteresowanie banków branżą FinTech i współpracą pomiędzy sektorami.

Zapraszamy do udziału w warsztacie ,,FinTech w sektorze bankowym – implementacja nowych rozwiązań”, podczas którego Prelegenci przedstawią aktualne trendy rynkowe obejmujące m.in. nowoczesne metody płatności oraz marketing cyfrowy. Omówimy rozwiązania Fintechowe umożliwiające wsparcie banków w dążeniu do mobilności, innowacyjności oraz usprawnienia wielu procesów wewnętrznych. Podczas spotkania Eksperci branżowi zaprezentują przykłady wdrożonych już aplikacji w instytucjach finansowych oraz szczegółowo omówią ograniczenia i ewentualne błędy przy wprowadzaniu rozwiązań FinTech w bankach.

Warsztat odbędzie się 1-2 lutego 2017r. w Hotelu Westin w Warszawie.

Główne zagadnienia:

 • Aspekty prawne związane z FinTechem w sektorze bankowym
 • Dystrybucja produktów FinTech do Klientów banku
 • Skuteczne metody wykorzystywania FinTech do usprawnienia procesów bankowych
 • Wdrażanie rozwiązań FinTechowych – modele wspólpracy
 • Case study: współpraca FinTech – Bank
 • Analiza wdrożonych aplikacji FinTech w Bankach – case study
 • Ograniczenia i możliwe błędy w procesie wdrożenia rozwiązań FinTechowych

 

Prowadzący:

 • Szymon Gałkowski – Kochański Zięba i Partnerzy
 • Paweł Gruszecki – Kochański Zięba i Partnerzy
 • Tomasz Górski – mBank
 • Jędrzej Iwaszkiewicz – D-Raft
 • Tomasz Klecor – LegalGeek.pl
 • Monika Reczek – Alior Bank
 • Leszek Sytniewski – Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 

Kontakt:

Sylwia Jankowska

Kierownik Projektu w Dziale Produkcji

T: 22 379 29 63

E-mail: s.jankowska@mmcpolska.pl

Categories
Aktualności

LV konferencja w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA: ANALITYKA BIG DATA – WSPIERANIE PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI NARZĘDZIA ANALIZY DUŻYCH ZBIORÓW I ZARZĄDZANIA DANYMI – Warszawa, 31 stycznia 2017 r.

W programie konferencji:

 • Nowe wyzwania dla algorytmów eksploracji danych w kontekście zastosowań BIG Data (Prof. Dr hab. Jerzy Stefanowski, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska)
 • Znaczenie wizualizacji danych w zarządzaniu informacją, (Dr Radosław Bomba, ICM UW)
 • Przykłady Big Data w bankowości – w tym nowo wprowadzany rejestr „Centralna Informacja o Rachunkach” (Dr Tadeusz Białek, dyrektor zespołu prawno-legislacyjnego Związku Banków Polskich)
 • Uwarunkowania prawne gromadzenia danych o klientach. Problem profilowania w kontekście Big Data (dr Paweł Litwiński, Kancelaria Barta Litwiński)
 • Prawne uwarunkowania analityki Big data – tajemnice sektorowe, anonimizacja danych, obowiązki wobec podmiotów danych, bezpieczeństwo danych w świetle unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,(dr Arwid Mednis, partner w Kancelarii Wierzbowski Eversheds)

 

Szczegółowy PROGRAM konferencji: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/abd/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/abd/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Categories
Aktualności

Backup & Storage Systems Summit- 26 stycznia 2017 w Warszawie!

Wydarzenie Backup & Storage Systems Summit, to okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony danych. W przedsiębiorstwie utrata danych biznesowych może mieć katastrofalne skutki. Zatem ważne jest, aby zapewnić rozwiązania, umożliwiające przechowywanie kopii oraz zarządzanie nimi. Wspomniane technologie umożliwią automatyzację procesów tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych biznesowych szybko, bezpiecznie i wydajnie. Konferencja Backup & Storage Systems umożliwi Państwu nabycie cennej wiedzy, wymianę doświadczeń, poznanie wydajnych i skutecznych rozwiązań oraz nawiązanie nowych relacji biznesowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji na konferencję

W programie wydarzenia m.in.:

 • Wyzwania Privacy by Design dla systemów backup’owych z perspektywy nowego rozporządzenia parlamentu europejskiego o ochronie danych osobowych

Anna Kobylańska, WojciechKubiak, PwC Polska

 • Backup a przetwarzanie danych osobowych

Damian Klimas, Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

 • Nowe rozporządzenie UE (General Data Protection Regulation) zmiany w tworzeniu backup i ochrony danych

Jacek Bajorek, Instytut Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 

Strona internetowa wydarzenia: http://backupstorage.pl/

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

 

Kontakt z organizatorem:

tel.: 22-39-09-109

kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl

Categories
Aktualności

Seminarium PROBLEMY SZKOLNEGO „ŻYCIA W SIECI” RYZYKA PRAWNE, ORGANIZACYJNE, TECHNOLOGICZNE – Warszawa, 26 stycznia 2017 r.

W programie seminarium:

 • Media społecznościowe a wychowanie szkolne. Bezpieczeństwo używania Internetu przez dzieci i młodzież (dr Lucyna Kirwil, Aldona Zdrodowska)
 • Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych. Udostępnianie danych osobom nieupoważnionym, ryzyka nieuprawnionych modyfikacji danych (dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Spółce partnerskiej)
 • Zachowanie bezpieczeństwa w szkolnej pracowni komputerowej (Piotr Bisialski, NASK Naukowa i Akademicka Sieć komputerowa)
 • Zagrożenia hakerskie w szkołach (Piotr Konieczny, Niebezpiecznik.pl)
 • Skutki nadmiary świata cyfrowego – uzależnienia, fobie, psychozy. Zachowania patologiczne i agresja elektroniczna (stalting, grooming, sexting, trolling, etc )(dr Jan Zając Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

 

Szczegółowy PROGRAM seminarium:

http://cpi.com.pl/imprezy/2017/zs/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/zs/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Categories
Aktualności

Warsztaty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI – Inwentaryzacja zasobów informatycznych – Warszawa, 25 stycznia 2017 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie z cyklu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI.  Zaplanowane na 25 stycznia szkolenie w tym cyklu poświęcone zostanie Inwentaryzacji zasobów informatycznych.

Warsztat jest podzielony na obszary problemowe, które omawiane są na początku przez eksperta z zakresu najlepszych praktyk. Następuje potem moderowana dyskusja, której celem jest zebranie rzeczywistych problemów, napotykanych przez uczestników i ich wspólne rozwiązanie przy wsparciu doświadczonego eksperta.

Na warsztat warto przyjść z przygotowaną listą wyzwań, które będą omówione na zajęciach. Do udziału w warsztatach zapraszamy tylko osoby, które napotykają w swojej codziennej pracy problemy w zakresie tematycznym danego szkolenia.

 

W programie warsztatów:

 • Ustalanie stanu odniesienia.
 • Źródła informacji.
 • Normalizacja danych.
 • Proces inwentaryzacji fizycznej.
 • Dokładność narzędzi automatycznej inwentaryzacji.
 • Instalowanie narzędzi automatycznej inwentaryzacji.
 • Dostosowywanie narzędzi automatycznej inwentaryzacji do potrzeb.
 • Sfederowana baza danych o zasobach.
 • Bezpieczeństwo danych inwentaryzacyjnych.

 

Szczegółowy PROGRAM szkolenia oraz tematyka kolejnych warsztatów w tym cyklu:

http://cpi.com.pl/imprezy/2016/zzi/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2016/zzi/formularz_pr10.php

 

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Categories
Aktualności

Szkolenie: „Pranie pieniędzy” w prawie polskim oraz perspektywy zmian wynikających z IV Dyrektywy AML/CFT – Warszawa, 25 stycznia 2017 r.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na „pranie pieniędzy”.
 • Jakie obowiązki ciążą na „instytucjach obowiązanych” i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów „instytucji obowiązanych”.
 • Zaprezentowana zostanie nowa IV Dyrektywa AML/CFT z maja 2015r.
 • Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa.
 • Zaprezentowane zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu „prania pieniędzy” oraz ochrony danych osobowych.
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży.
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi.
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej.

 

Szczegółowy PROGRAM szkolenie: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/pp/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/pp/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Categories
Aktualności

84 seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO – OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INFORMATYCE ZASADY PRAWNE, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO SĄDOWE – Warszawa, 25 stycznia 2017 r.

W programie:

 • Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie – orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
 • Własność intelektualna w branży informatycznej i zasady jej ochrony.
 • Obrót domenami internetowymi a ryzyka naruszenia praw własności intelektualnej.
 • Procedury i narzędzia informatyczne służące do ochrony własności intelektualnej.
 • Utwór multimedialny (elektroniczna baza danych) jako przedmiot prawa autorskiego.

 

Szczegółowy PROGRAM seminarium: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/owi/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/owi/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl