Współpraca

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczestników portalu, mających ochotę podzielić się na łamach serwisu swoją wiedzą i doświadczeniem z obszaru procesów biznesowych do nadsyłania artykułów! W tym celu prosimy pisać na adres: autorzy@procesybiznesowe.pl

Wskazówki dla autorów.

Artykuł powinien spełniać następujące wymagania:

  • powinien zawierać u góry pierwszej strony imię (imiona) i nazwiska autora (autorów) oraz tytuł,
  • artykuł w formacie A4 ze standardowymi ustawieniami marginesów, interlinia 1.5; czcionka Times New Roman CE 12 pkt.; najlepiej przygotować w powszechnie używanych edytorach tekstów,
  • preferowana długość artykułu to maksymalnie trzy strony,
  • artykuły powinny zawierać odwołania (przypisy) do literatury cytowanej – artykułów i książek, podręczników akademickich lub serwisów elektronicznych, z których pochodzą omawiane przez autora koncepcje i przywoływane dane.

Jeżeli chodzi o treść, artykuł powinien ciekawie, dbale i przystępnie prezentować wybrany aspekt (np. metodę, technikę) czy też podejścia praktyczne związaną z tematyką procesów biznesowych realizowanych w organizacji. Prezentowane treści powinny odwoływać się do rzetelnej wiedzy naukowej, wymienionej w przypisach (zgodnie z opisanymi wyżej wymaganiami).

Wszyscy autorzy proszeni są także o przysłanie swoich not biograficznych (mile widziane jest również zdjęcie).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *