Categories
Aktualności

Bezpłatna konferencja “Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy” – Warszawa, 26 lutego 2019 r.

Bezpieczeństwo jest procesem, który ciągle ulega zmianie. Zależy ono od pracowników oraz organizacji, której bezpośrednio dotyczy. Mają na to wpływ ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe.
Problematyka ta dotyczy nie tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań i polityki bezpieczeństwa może przynieść firmie niepowetowane straty.

Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa firmy ma bezpośredni wpływ na jej sukces!

Prelekcje poprowadzą m.in.:
• Adam Danieluk – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa w Grupie LUX MED
“Phishing w świetle RODO”
• Sylwia Gwoździewicz – Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój
“Bezpieczeństwo prawne tajemnicy przedsiębiorstwa”
• Paweł Waluszko – Ekspert niezależny
temat w trakcie opracowania
• Michał Pilc – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Tematyka konferencji:

1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji
– ochrona zasobów informacji
– audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
– zarządzanie tożsamością
– zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji
– czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach
– polityka bezpieczeństwa
– systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
– ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa

2. Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu
– przewidywanie i reagowanie na incydenty
– scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania

3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego
– mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu
– identyfikacja personelu i kształtowanie środowiska

4. Bezpieczeństwo organizacyjne
– struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie jak i w korporacji
– koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej
– funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie

5. Wdrożenie RODO w firmie
– procesy przetwarzania danych, inwentaryzacja danych i ocena stanu faktycznego
– dostosowanie środowisk IT
– zapewnienie ciągłej zgodności

Grupa docelowa:
• Prezesi i Członkowie Zarządu
• Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
• Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
• Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
• Oficerowie bezpieczeństwa
• Szefowie ochrony
• Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. Rozwoju

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Uczestnikom zapewniamy:materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Firmy chcące wziąć udział w konferencji proszę o kontant z organizatorem.

Kontakt z organizatorem:
Martyna Mystkowska-Gibowicz
mobile: +48/ 786-146-013
e-mail martyna.gibowicz@pirbinstytut.pl

Categories
Aktualności

Konferencja „Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją” – Warszawa, 27 lutego 2019 r.

Konkurencyjność odzwierciedla potencjał firmy – zasoby, umiejętności i zdolności zapewniające przewagę nad innymi podmiotami działającymi w tym samym sektorze. W realiach współczesnej globalnej gospodarki konkurencyjność staje się jednym z ważniejszych wyznaczników i zarazem perspektyw oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, a także jest postrzegana jako determinanta rozwoju.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:
„Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją”
27 lutego 2019 roku w Warszawie

Wstęp wolny, wymagana rejestracja<<
Strona wydarzenia: http://pirbinstytut.pl/index.php/nowoczesne-narzedzia-do-zarzadzania-produkcja

W programie konferencji:

dr hab. inż. Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz – prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Katedra Inżynierii Produkcji
“Planowanie produktu i procesu produkcyjnego wyrobu innowacyjnego”
(Spośród wielu rodzajów badań podejmowanych w celu skutecznego planowania produktu i procesu produkcyjnego wyrobu innowacyjnego w przedsiębiorstwach na szczególną uwagę zasługują te, które wpływają na kształtowanie oferowanego wyrobu pod kątem wymagań klienta.
Istnieje wiele sposobów udoskonalania istniejących rozwiązań prowadzących do satysfakcji klienta. Przykładem jest zastosowanie metody QFD do identyfikacji wymagań klienta i określenia korelacji między wymaganiami klienta a cechami technicznymi wyrobu oraz modularyzacja w budowie maszyn, będąca jest jednym z rozwiązań, które przy niewielkich kosztach pozwala na dostosowanie wyrobów do indywidualnych wymagań klienta. Zróżnicowanie preferencji klientów powoduje wprowadzanie nowych konstrukcji wyrobów mających na celu minimalizację kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości.)

Rafał Osmoła – Partner zarządzający, ASD Consulting
“Wykorzystanie robotów planistycznych w erze Industry 4.0”
(Wystąpienie będzie dotyczyło doświadczeń związanych z tworzeniem i wdrażaniem narzędzi planistycznych opartych o sztuczną inteligencję. Poruszone zostaną przypadki ze środowisk high mix – high volume oraz high mix – low volume. Podczas prezentacji dotknięte zostaną m.in. tematy: predykcji czasu trwania zleceń, czy optymalizacji planu produkcji.)

Maciej Kubiak – Adwokat, Wspólnik, LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
“Internet rzeczy oraz wdrażanie nowych technologii – wyzwania i ryzyka, przed którymi stają producenci i twórcy inteligentnych urządzeń”

Noemi Chudzik LL.M. – Partner Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Sp. p.
“Planowane zmiany w prawie pracy i ich wpływ na działalność firm produkcyjnych.”

Bartosz Paczyński – Prezes Zarządu, Content Hero
“Skuteczny Content Marketing w promocji branży przemysłowej.”

Do udziału zapraszamy:
– Przedstawicieli zakładów przemysłowych i produkcyjnych, a w szczególności dyrektorów zarządzających, dyrektorów i kierowników ds . technicznych, zakupów, logistyki oraz produkcji
– Szefów departamentów informatyki; kierowników i inżynierów utrzymania ruchu oraz produkcji i dostaw
– Inżynierów ds. jakości.

Organizator zapewnia uczestnikom: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12., Warszawa
Śledź nas na Facebook: Kliknij tu
Obserwuj na nas Instagramie: Kliknij tu

 

Kontakt z organizatorem:


Daria Biernacka
tel: +48 531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Categories
Artykuły

RPA – Robotyzacja procesów biznesowych

Turbulentne otoczenie oraz kontekst, w którym obecnie działają przedsiębiorstwa, a także dynamiczny rozwój technologii informatycznych istotnie przyczyniają się do rozwoju nowoczesnych koncepcji zarządzania wykorzystujących narzędzia IT. Tego typu koncepcją w pewnej części już zoperacjonalizowaną i wykorzystywaną w praktyce przedsiębiorstw jest Robotic Process Automation (RPA). O ile robotyzacja procesów produkcyjnych (sfera wytwórcza organizacji) miała swój początek w latach 50-tych XX wieku, następnie notując spektakularny rozwój, o tyle robotyzacja procesów biznesowych (sfera zarządzania) jest jeszcze na początku drogi i wydaje się, że ma szansę na rozwój w przedsiębiorstwach. W powyższym kontekście oraz w świetle dostępnej literatury przedmiotu, poprzez robotyzację należy rozumieć automatyzację procesów biznesowych poprzez kompleksowe wykorzystanie „robotów”, a więc oprogramowania zastępującego człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności.

Istotą Robotyzacji procesów biznesowych jest „zastępowanie pracy ludzkiej pracą robotów” [ Champel David, Understanding Enterprise RPA – The Blue Prism Example, 2016.], przy czym obecnie chodzi o te czynności i działania, które są powtarzalne i wykonywane wg określonego algorytmu. W koncepcji RPA robotem jest w istocie program komputerowy zainstalowany i uruchomiony na komputerze lub serwerze wykonujący dokładnie takie same czynności, które wykonywałby człowiek pracując z komputerem. W koncepcji i klasie rozwiązań informatycznych RPA, roboty są konfigurowalne przez użytkowników, nie wymagają programowania (pisania kodu), odtwarzają czynności użytkownika w warstwie jego interfejsu użytkownika wykorzystując bezinwazyjne techniki takie jak operowanie na stronach HTML, „screen scraping” czy skrypty, które umożliwiają pracę w wielu różnych środowiskach czy systemach informatycznych, np. klasy ERP, CRM, Workflow czy programach pocztowych.

Koncepcja robotyzacji procesów może zostać zastosowana wszędzie tam, gdzie istnieją przesłanki i możliwości do zastąpienia pracy człowieka pracą robotów. Na pierwszy rzut oka korzyści wydają się oczywiste: znacznie niższe koszty procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie (koszt funkcjonowania robota jest znacznie niższy od kosztu pracy ludzkiej [Rochard Horton, Deloitte, The robots are coming, A Deloitte insight report, 2017]), brak absencji chorobowych i wypoczynkowych, możliwość pracy robota przez 24 godziny na dobę, brak konieczności stosowania miękkiego zarządzania kapitałem ludzkim (np. opracowywanie i realizacja ścieżek karier, metody motywacji, szkolenia, oceny pracownicze, itp.), w założeniach mniej błędów, większa dokładność wykonywanych działań ale także brak konieczności budowania i wdrażania często drogich interfejsów pomiędzy różnymi systemami informatycznymi. W tym świetle, zastosowania robotów w biznesie może jedynie ograniczać wyobraźnia zarządzających – począwszy od robotyzacji centrum usług wspólnych (np. operacje księgowe, operacje HR, operacje przetwarzania dokumentów), poprzez centra „call-center”, zbieranie i analizy danych wraz z raportowaniem, aż do automatycznej obsługi zamówień, wniosków kredytowych czy wniosków leasingowych. Dodatkowo trzeba zauważyć niebagatelną rolę robotów obecnie działających przestrzeni Internetu (tzw. botów) – w mediach społecznościowych, grach sieciowych czy portalach opiniotwórczych. W powyższym kontekście roboty również są istotnym narzędziem opiniotwórczym znajdującymi zastosowanie poza biznesowe.

W istocie system informatyczny klasy RPA jest graficznym środowiskiem tworzenia i uruchamiania „robotów”, będących w istocie programami komputerowymi (skryptami). Najważniejszą funkcjonalnością RPA jest zatem projektowanie, programowanie i uruchamianie robotów z poziomu interfejsu graficznego, które będą wykonywały dokładnie takie same czynności czy działania, które wykonywałby człowiek. Tego typu robot odzwierciedla pracę człowieka z wieloma różnymi aplikacjami i systemami informatycznymi, takimi jak systemy biznesowe, strony internetowe, media społecznościowe, e-commerce czy poczta elektroniczna. W związku z powyższym, systemy klasy RPA są wyposażone w odpowiednie moduły/funkcjonalności pozwalające na komunikację i wykonywanie zaprojektowanych działań w różnych aplikacjach i systemach informatycznych.
Podczas projektowania robota w systemie klasy RPA, projektant wskazuje kolejne czynności i działania, które wcześniej wykonywałby człowiek pracując przy komputerze z różnymi systemami IT. Graficzne odzwierciedlenie przedmiotowego układu działań prezentowane jest w formie uproszczonej mapy procesu (zazwyczaj bez stosowania popularnych notacji). Każde działanie powiązane jest także z odpowiednimi instrukcjami informatycznymi.

Robotyzacja procesów budzi pewne emocje w wielu różnych aspektach. Niektórzy autorzy twierdzą nawet, że robotyzacja jest postępującą rewolucją społeczną – być może nawet na miarę ery informacyjnej czy wcześniej ery industrialnej (Forbes, Biały Dom: roboty zabierają pracę, 28.12.2017). Wydaje się zatem, że RPA jako koncepcja i klasa systemów informatycznych będzie nabierała na znaczeniu we współczesnym otoczeniu biznesowym, w którym informacje przetwarzane są w skali dotąd niespotykanej.