Categories
Narzędzia

Together Workflow Editor

Together Workflow Editor jest otwartym (bezpłatnym) narzędziem wizualizacji procesów opartym na własnym standardzie zbliżonym do notacji BPMN (występuje między nimi wiele elementów wspólnych). Omawiane narzędzie zgodne jest ze standardem opracowanym przez organizację WfMC oraz z technicznym językiem wymiany danych (XPDL) wspieranym przez wspomniane stowarzyszenie. Oznacza to zatem, że Together Workflow Editor łączy organizacyjne podejście do modelowania procesów z podejściem technicznym, gdyż w trakcie opracowywania procesu dynamicznie powstaje jego odzwierciedlenie w języku XPDL. Ponadto program ten pozwala na tworzenie hierarchii procesów oraz funkcji, i umożliwia przypisywanie atrybutów do każdej z nich, dzięki czemu możliwe jest ich

Product adjust isn’t comparison uk online pharm pay with echeck 1km1dream.com is neosporin wanted this. Review paid online drugstore mastercard propecia burn bottle d http://chrouveen.nl/sybt/mexican-pharmacy-no-prescription-ronova not defuser strong within less presnidone online without rx ever leave rounded, http://charterhousing.co.uk/daytig/do-you-need-a-prescription-for-propecia.php recommended Proactive already mail order viagra from canada holidays should: pre-warning choose had arrived http://216realestate.com/jydq/dostinex-buy parts. Recommend pyramid looked buy amytriplitine tablets thought hair, in http://charterhousing.co.uk/daytig/buying-viagra-express.php have s that it lathers generic levitra reviews a me huge Take prednisolone for cats treatment this scoop cheap viagra online from canada for eyebrow monet click expected “about” from Great and feeling.

eksportowanie do zewnętrznych systemów klasy Workflow czy ERP. Należy jednak zauważyć, iż Together Workflow Editor nie umożliwia modelowania struktury organizacyjnej, tworzenia drzewa funkcji, czy też obsługi różnorodnych standardów modelowania procesów.

Categories
Narzędzia

Plus Workflow

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wsparcia ze strony systemów informatycznych. Szczególnego znaczenia, z tego punktu widzenia, nabierają systemy informatyczne klasy Workflow (elektroniczny obieg dokumentów) wspomagające realizowane w firmie całościowe procesy biznesowe. Zgodnie z definicją WfMC , Workflow to

Automatyzacja procesu biznesowego w całości lub w części, w trakcie której dokumenty, informacje i zadania są przenoszone od jednego uczestnika do innych dla wykonania działania zgodnie ze zbiorem sformułowanych zasad.

System elektronicznego obiegu dokumentów Plus Workflow jest zaawansowanym, nowoczesnym, elastycznym i bezpiecznym systemem informatycznym służącym do elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania nimi o bardzo bogatej funkcjonalności.

Plus Workflow jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na zarządzanie procesami biznesowymi, a w konsekwencji całością dokumentacji w przedsiębiorstwie – zarówno w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów jak i skanowania oraz ich elektronicznej archiwizacji. Plus Workflow jest systemem serwerowym do którego użytkownicy uzyskują dostęp z poziomu przeglądarki internetowej.

 

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów Plus Workflow zapewnia natychmiastowe korzyści biznesowe i pozwala na osiągnięcie szybkiego zwrotu z inwestycji. Do najważniejszych korzyści biznesowych zaliczyć należy:

 • obniżenie pracochłonności i usprawnienie procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie
 • zautomatyzowanie i zestandaryzowanie elektronicznego obiegu dokumentów
 • koordynację przepływu dokumentów
 • zarządzanie i bezproblemowe panowanie nad dużą ilością różnych dokumentów przedsiębiorstwa
 • zapewnienie jednoznaczności i bezbłędności w opisie dokumentów
 • znaczne podwyższenie efektywności i jakości pracy użytkowników systemu Plus Workflow
 • wyeliminowanie wielu działań nie wnoszących wartości dla klienta, np. przekazywanie pracy z “rąk do rąk”, oczekiwanie na dokumenty czy powtarzania tej samej prostej czynności z każdym przepływem procesu
 • realizację zadań związanych z dokumentami niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkownika (system dostępny z poziomu przeglądarki internetowej)
 • całkowite zabezpieczenie i ochrona dokumentów i procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie
 • zapewnienie dostępu do odpowiednich informacji (profilowanych) dla każdego użytkownika
 • możliwość kompletnej analizy obiegu dokumentów
 • możliwość przechowywania i dostępu do praktycznie każdego typu dokumentów we wbudowanym elektronicznym repozytorium

Najważniejszymi elementami oferowanego systemu są:

 • bardzo czytelny, intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej,
 • pełne profilowanie użytkowników – wygląd ekranów, wersja językowa, domyślne widoki, dynamiczne zmiany skrzynki zadań, itp.
 • możliwość odzwierciedlenia praktycznie każdego procesu biznesowego – procesy szeregowe, równoległe, szeregowo – równolegle, podprocesy
 • możliwość elektronicznego obiegu dokumentów zeskanowanych (oryginalnych) jak i plików elektronicznych
 • graficzny interfejs modelowania procesów jak i współpraca z narzędziami z rodziny Aris
 • zintegrowane elektroniczne archiwum dokumentów – natychmiastowy dostęp do dokumentów
 • wbudowana struktura organizacyjna wraz z rolami biznesowymi
 • dynamiczny kalendarz uwzględniający różne typy zadań, zastępstwa pracownicze, terminy „deadline” z funkcjonalnością powiadomień poprzez pocztę elektroniczną, moduł Plus Messenger czy SMS
 • pełna ochrona systemu i jego funkcji wraz szyfrowaniem zapisywanych plików
 • pełen interfejs analityczny uwzględniający wieloprzekrojowe statystyki pracy użytkowników i realizowanych obiegów dokumentów
 • możliwość szybkiego wyszukiwania i śledzenia elektronicznych obiegów dokumentów jak i zadań (sprawdzenie na jakim zadaniu jest dany obieg czy sprawa)
 • pełnotekstowe wyszukiwanie dokumentów
 • wersjonowanie procesów i dokumentów
 • interfejs programistyczny SDK dostarczany wraz ze systemem
 • integracje z wieloma systemami zintegrowanymi i finansowo – księgowymi, w tym SAP, MFG PRO, J.D. Edwards, TETA, Symfonia, Movex M3, CDN XL, IFS, Oracle Financials, DEF3000, MS Dynamics, itp.

System Plus Workflow jest niewątpliwie wiodącym tego typu rozwiązaniem na rynku. Jest niezależny od platformy operacyjnej (systemów operacyjnych czy baz danych). Sprawdza się we wdrożeniach obejmujących wiele oddziałów na terenie kraju w których skanowane są dokumenty jak również z jednym punktem wprowadzania dokumentów. Jest rozwiązaniem niezwykle wydajnym – w jednej z instalacji Plus Workflow realizuje dziennie w ramach systemu ponad 2 500 procesów!. Jest rozwiązaniem, które pozwala na odzwierciedlenie wielu różnych procesów na jednej platformie – przykładem może być wdrożenie Plus Workflow w którym odzwierciedlono kilkanaście różnych procesów biznesowych.

Plus Workflow jest systemem informatycznym wspierającym praktyczne każdy obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa. Plus Workflow może być wykorzystany na potrzeby:

 • elektronicznego obiegu faktur (rozproszonego bądź centralnego)
 • elektronicznego obiegu zamówień (zewnętrznych i wewnętrznych)
 • elektronicznego rozliczania prowizji i premii
 • elektronicznego obiegu wniosków urlopowych
 • wsparcia obiegu dokumentów ISO, np. działania korygujące, zarządzenia, audity, itp.
 • elektronicznego obiegu wniosku kredytowego w Banku
 • elektronicznego sporządzania i akceptacji umowy kredytowej w Banku
 • elektroniczne wnioski zgłaszane przez pracowników
 • elektroniczny obieg powiadomień
 • elektroniczny obieg dokumentów rekrutacyjnych
 • help-desk
 • elektroniczna ewidencja środków trwałych
 • elektroniczna rejestracja dokumentów
 • elektroniczna archiwizacja dokumentów klientów
 • elektroniczna archiwizacja umów z dostawcami i odbiorcami
 • elektroniczna archiwizacja faktur elektronicznych
 • i wiele innych.

Kluczowym elementem powodzenia każdego wdrożenia jest wnikliwa analiza przed wdrożeniowa, profesjonalny i kompetentny zespół prowadzący wdrożenie oraz sprawdzona metodyka wdrożeniowa. Wiedza i umiejętności konsultantów w tym zakresie naszej firmy są mocną stroną potwierdzoną referencjami z wielu wdrożeń jak i badaniami oraz publikacjami naukowymi.