Categories
Aktualności

Konferencja „BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I ZASOBÓW FIRMY W ŚWIETLE RODO” – Warszawa, 27 luty 2018 r.

Bezpieczeństwo jest procesem, który ciągle ulega zmianie. Zależy ono od pracowników oraz organizacji, której bezpośrednio dotyczy. Mają na to wpływ ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe.
Problematyka ta dotyczy nie tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań i polityki bezpieczeństwa może przynieść firmie niepowetowane straty.
Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa firmy ma bezpośredni wpływ na jej sukces!

Wstęp wolny, wymagana rejestracja.

Tematyka konferencji:

1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji
– ochrona zasobów informacji
– audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
– zarządzanie tożsamością
– zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji
– czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach
– polityka bezpieczeństwa
– systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
– ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa

2. Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu
– przewidywanie i reagowanie na incydenty
– scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania

3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego
– mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu
– identyfikacja personelu
– kształtowanie środowiska

4. Bezpieczeństwo organizacyjne
– struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie jak i w korporacji
– koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej
– funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie

5. Wdrożenie RODO w firmie
– procesy przetwarzania danych
– inwentaryzacja danych i ocena stanu faktycznego
– dostosowanie środowisk IT
– wdrożenie i integracja
– zapewnienie ciągłej zgodności

Do udziału zapraszamy Prezesów i Członków Zarządu; Dyrektorów, Kierowników i Administratorów Działów Bezpieczeństwa Informacji; Dyrektorów i Kierowników działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego; Oficerów bezpieczeństwa Szefów ochrony; Dyrektorów i Kierowników Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju.

Organizator zapewnia uczestnikom: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12. sala A, piętro 1, 00-400 Warszawa

Kontakt z organizatorem:

Katarzyna Medvedieva
Asystentka ds. promocji
Tel.: +48 531 375 811
E-mail: katarzyna.medvedieva@pirbinstytut.pl

Categories
Aktualności

Szkolenie „RODO to nie Rodeo” – Warszawa, 19-20 grudnia 2017 r.

RODO to nie Rodeo – Zadania Użytkowników, Inspektora ODO i Administratora Danych – w świetle zmian RODO 2018.
2 dni praktycznego szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych w kontekście nadchodzących zmian, którą przekaże uczestnikom Jarosław Feliński – Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Termin:
19-20 grudnia w Warszawie

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
– Przedstawienie zadań UŻYTKOWNIKÓW i zasad ochrony przetwarzanych danych w jednostce
organizacyjnej, realizowanych przez Inspektora ODO przed terminem wejścia w życie RODO i
praktycznej realizacji od dnia 25 maja 2018 roku.
– Omówienie zakresu przedmiotowego i podmiotowego RODO, ustawowych kwalifikacji
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (własny pracownik lub wykonawca usługi).
– Określenie wymagań formalnych wydatkowania środków publicznych na audyty bezpieczeństwa
informacji przez uprawnione osoby /podmioty.
– Przedstawienie i rekomendacja rozwiązań w określonych jednostkach organizacyjnych, w tym
odpowiedzialność WÓJTA / BURMISTRZA / DYREKTORA/ PREZESA.


Po 25 maja 2018 pod nowym reżimem RODO, wejdziemy w kolejny trudny zakres działań
Inspektorów. „WYBORY 2018 w świetle RODO” – w trakcie zajęć omówione zostaną potencjalne
ryzyka projektowanych zmian przepisów prawa wyborczego w tym monitoringu.

 

Koszt szkolenia: 1990 PLN + 23% VAT (przy zgłoszeniach grupowych obowiązują rabaty)
Szczegóły i rejestracja na stronie: http://gigacon.org/event/rodo-to-nie-rodeo/
Liczba miejsc ograniczona do 15 osób.

 
Kontakt do organizatora:

Joanna Wrześniowska
Tel.: 506981902
E-mail: joanna.wrzesniowska@gigacon.org
BAMT SP. z o.o. SP. k.
ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa

Categories
Artykuły

Zarządzanie budżetami z Plus Workflow

Celem każdej implementacji systemu Plus Workflow jest optymalizacja procesów biznesowych w organizacji. System elektronicznego obiegu dokumentów firmy Suncode wspiera szeroką gamę procesów biznesowych, w tym także kontrolowanie i zarządzanie budżetami spółek. Plus Workflow pozwala na kontrolę takich pozycji budżetowych w ramach: centrów kosztów (MPK), kosztów rodzajowych, projektów, zadań inwestycyjnych i wielu innych.

Definiowanie i akceptacja budżetu odbywa się w ramach zdefiniowanego w systemie Plus Workflow procesu. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie pozycji budżetowych i ich alokacja do odpowiednich przedziałów czasu tj.: miesiąc, kwartał, półrocze lub rok. Po zatwierdzeniu budżetu system przechowuje te dane, a następnie wykorzystuje je przy akceptacji kosztów w procesie akceptacji zapotrzebowań zakupu czy też w procesie akceptacji faktur zakupu. Warto zauważyć, że do określania budżetu, a następnie jego akceptacji, upoważnione są jedynie osoby o sprecyzowanej roli, co zapewnia bezpieczeństwo w ramach procesu zarządzania finansami.

W przypadku akceptacji zapotrzebowania zakupu system weryfikuje dostępność kwoty budżetu już na poziomie składania wniosku zakupowego. Gdy istnieją wystarczające środki na realizację zakupu, wniosek przekazywany jest do akceptacji osoby odpowiedzialnej. W następnej kolejności kwota zakupu odejmowana jest od kwoty całkowitego budżetu. Analogicznie wygląda to w procesie akceptacji faktur zakupu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, kontrola kosztów jest znacznie prostsza i dokładniejsza, eliminuje się także element błędu ludzkiego i nadużyć.

Wzmocnienie nadzoru nad budżetami jest również widoczne w przypadku procesu akceptacji faktur zakupu, których koszt przekracza fundusze przeznaczone na dany okres. W takich sytuacjach system albo blokuje akceptację takiej faktury aż do momentu przypisania budżetu, albo wydłuża ścieżkę akceptacji tak, by faktura dotarła np. do dyrektora finansowego firmy.

Dodatkową funkcjonalnością pomocną w zarządzaniu kapitałem firmy jest możliwość definiowania raportów. Dzięki nim osoby decyzyjne posiadają wszelkie informacje o stopniu wykorzystanych środków. W rezultacie podejmowanie decyzji dotyczących finansowania określonych działań jest oparte o rzeczywiste dane, co przyczynia się także do optymalizacji wydatków w przyszłości.

Rozwiązania Suncode pomagają firmie efektywnie zarządzać budżetem. Wdrożenie systemu Plus Workflow optymalizuje pracę, usprawnia obieg faktur oraz proces zapotrzebowań zakupowych, eliminuje też możliwość błędu ludzkiego. Dodatkowym atutem platformy Plus Workflow jest możliwość integracji z niemal dowolnym systemem księgowym.