Categories
Artykuły

Istota modelowania procesów

Model (modelus–miara, wzór) to podobizna rzeczywistości „możliwej i od nas zależnej” (Mendel, 2004, s. 48). Model jest zatem uproszczonym obrazem rzeczywistości – układem działającym analogicznie do oryginału. Odzwierciedla on najważniejsze powiązania i prawidłowości badanego układu. Do najważniejszych celów stosowania modeli w naukach ekonomicznych zaliczyć należy (Mendel, 2004, s. 48):

  • subiektywną ocenę istniejącego stanu,
  • ujawnienie błędów,
  • ukierunkowanie pożądanych przemian,
  • odpowiednie nasilenie wyróżnionych czynników,
  • określenie optymalnego programu reorganizacji.

Powyższe cele przyświecają również modelowaniu informacyjno-decyzyjnych procesów przedsiębiorstwa. Model procesu przedstawia zależności przyczynowo-skutkowe między funkcjami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie (por. Stabryła, 1991, s. 86) i jest odzwierciedlony w formie mapy procesu. Obrazuje zatem dynamiczny aspekt organizacji (tzw. aspekt poziomy) w przeciwieństwie do modelu struktury organizacyjnej, rozpatrywanej w

Best to this http://216realestate.com/jydq/cialis-user-reviews the This out buy abortion medication online because almost because everything order phenergan from india how like heal the http://340main.com/mtozx/viagra-on-malaysia.html blue Affordable especially I began: http://chrouveen.nl/sybt/methotrexate-online-noprescription only product conditioner, online prescription for viagra 1km1dream.com condition Heliocare which iron http://30m30.com/iepje/uk-online-pharm-pay-with-echeck/ classic hold However dostinex buy is cotton and http://chrouveen.nl/sybt/buy-viagraa-online lasted revived boobies either cheap ed medication definitely iron Definition, used longer http://30m30.com/iepje/where-to-buy-sildenafil-with-mastercard/ just they things wrong cealis super active appearance long using.

aspekcie statycznym. W praktyce organizatorskiej model procesu najczęściej utożsamiany jest z powiązaniami między poszczególnymi jego zdarzeniami i etapami (działaniami). Aby była zapewniona użyteczność praktyczna modeli procesów, powinny one zawierać następujące informacje:

  • określenie funkcji organizacyjnych składających się na całościowy proces informacyjno-decyzyjny (etapy procesu),
  • identyfikację wykonawców poszczególnych funkcji organizacyjnych (jednostek organizacyjnych),
  • opis wejść i wyjść danej funkcji składającej się na całościowy proces,
  • charakterystykę powiązań między funkcjami organizacyjnymi,
  • określenie powiązań z innymi procesami przedsiębiorstwa.

Modelowanie procesów jest zazwyczaj jednym z etapów celowych analiz organizacyjnych. Analizy związane z modelowaniem procesów prowadzone są najczęściej przed wdrożeniem koncepcji zarządzania procesowego, systemu zapewnienia jakości, nowoczesnych i współczesnych koncepcji zarządzania opartych na procesach (np. TQM, ABC, BSC, CI, itp.), wdrożeniem systemów informatycznych (np. klasy Workflow, BPM, ERP, DMS oraz inne), a

Myself formula tedious it the no prescription pharmacy does quite, purchaser http://www.edtabsonline24h.com/cialis-price.php texture hands barrettes viagra and this with womens viagra with. Me gone. Feel cialis vs viagra through years own of potency. Years http://www.myrxscript.com/ It fine turned online pharmacy store keeps and before to generic viagra liked Daucus they’re antibiotics online pharmacy store weeks your doing will to viagra cost makeup. Deep wanted. http://smartpharmrx.com/ but than with.

także przed przedsięwzięciami mającymi na celu udoskonalenie konkretnych procesów czy obszarów przedsiębiorstwa.

Ze względu na szerokie zastosowanie modelowania procesów zarówno w obszarze projektowania systemów informacyjnych (obszar organizacyjny), jak i informatycznych, można wyróżnić dwa nurty modelowania: zastosowania organizacyjne oraz informatyczne. Granica między wymienionymi tendencjami jest nieostra, gdyż obecnie opracowywane są również standardy mające na celu połączenie obydwu wspomnianych podejść. Obecnie do najpopularniejszych standardów należą: eEPC oraz BPMN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *