Categories
Aktualności

XXXIII Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy już 25-26 kwietnia we Wrocławiu

W ramach XXXIII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy we Wrocławiu spotykają się Prezesi, Dyrektorzy HR, Managerowie HR, Specjaliści ds. Kadr i Płac, Specjaliści HR, Radcowie Prawni oraz Specjaliści ds. Administracji, by dowiedzieć się o kluczowych zmianach 2016 oraz nowelizacjach przepisów KP czekających nas w 2017 roku.

Zarówno udział w kongresie, jak i warsztatach stanowić będzie doskonałą okazję do konsultacji z ekspertami posiadającymi bogate doświadczenie w zakresie Prawa Pracy.

Kongres poprowadzą specjaliści w dziedzinie szeroko pojętego biznesu: Magdalena Fedor i Karol Zamojski.

Podczas Kongresu dowiedzą się Państwo m.in. o praktycznych aspektach zmian w umowach o pracę, które weszły w zeszłym roku, kogo obejmują nowe przepisy dotyczące zmiany stawek umów cywilnoprawnych, jakie będą nowe obowiązki pracodawcy dotyczące zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, wytłumaczymy na czym polega poprawność delegowania cudzoziemców (procedury, możliwości, obowiązki, zezwolenia), a także wiele innych aspektów dotyczących zmian w Prawie Pracy.

Udział zarówno w Kongresie, jak i podczas warsztatów może stanowić wspaniałą okazję do podjęcia dyskusji z ekspertami z zakresu Prawa Pracy.

Program konferencji:

 1. „Umowy terminowe po zmianach 2016 – problemy i kontrowersje” Prelegent: Michał Szuszczyński
 2. „Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych 2017” Prelegent: Michał Szuszczyński
 3. „Świadectwo pracy po nowelizacji ustawy Kodeks pracy od 1 stycznia 2017 r” Prelegent: Edyta Defańska-Czujko
 4. „Dobra zmiana w leasingu pracowniczym? – planowane zmiany od 1 czerwca 2017” Prelegent: Andrzej Zacharzewski
 5. „Delegowanie pracowników do pracy zagranicę oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po zmianach 2016/2017” Prelegent: Paweł Ziółkowski

 

Tematyka warsztatów:

Jak poprawnie zatrudnić i zwolnić pracownika? Wybrane aspekty, nowe przepisy i planowane zmiany w 2017 r.

 

Program warsztatów:

 1. Stosunek pracy na tle innych form zatrudnienia.
 2. Nawiązywanie stosunku pracy.
 3. Rozwiązywanie umów o pracę.
 4. Wypowiedzenie umowy o pracę.
 5. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
 6. Podatkowo-ubezpieczeniowe skutki rozwiązania stosunku pracy