Categories
Aktualności

Warsztaty “KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020” – Warszawa, 12 kwietnia 2017 r.

W programie:

 

  • Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020:

◦      Ocena kwalifikowalności wydatku

◦      Matryca logiczna kwalifikowalności

◦      Zasada faktycznego poniesienia wydatku

◦      Dokumentowanie wydatków i nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów i przedkładaniem ich do kontroli

◦      Zakaz podwójnego finansowania

◦      Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców (kiedy zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku ?)

◦      Środki trwałe – zakup czy amortyzacja?

◦      VAT

◦      Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych

◦      Koszty związane z angażowaniem personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)

◦      Koszty pośrednie, czyli nowe podejście do kosztów zarządzania projektem oraz kosztów ogólnych

◦      Uproszczone metody rozliczania wydatków

◦      Wydatki niekwalifikowalne

  • Wstęp do rozliczania projektów w latach 2014-2020

◦      Wnioski o płatność w systemie teleinformatycznym SL2014

◦      Rozliczanie efektów projektu

  • Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

 

Szczegółowy PROGRAM seminarium: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/krwpf1/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/krwpf1/formularz_pr10.php