Categories
Aktualności

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ I INFRASTRUKTURĄ IT – Warszawa, 11.04.2017 r.

Systemy zabezpieczające, które mają zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przed bezpośrednimi atakami z
Internetu, stały się niezbędnym elementem w każdej firmie. Stosowne zabezpieczenia należy dobierać, mając na
uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem
stacjonarnym czy mobilnym.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji „Inteligentne zarządzanie
siecią i infrastrukturą IT”, która odbędzie się 11 kwietnia w Warszawie, pod patronatem honorowym
Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenia Polski Rynek
Oprogramowania, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Instytutu Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego oraz Krajowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony
Informacji Niejawnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://multiexpo.pl/sieci1

 
Rejestracja: http://multiexpo.pl/sieci1/rejestracja

 
Podczas debaty eksperci zaproszą do pogłębionej dyskusji, zdobycia pożytecznej wiedzy oraz podzielenia się
własnymi doświadczeniami i pomysłami, które podnoszą efektywność zarządzania infrastrukturą IT.
Zagadnienia tematyczne:
• oprogramowanie do zarządzanie siecią i infrastrukturą IT
• zarządzanie systemami i aplikacjami
• automatyzacja procesów
• zarządzanie elementami sieciowymi
• monitorowanie sieci, systemów i aplikacji
• centralne zarządzanie i kontrola
• analiza pracy urządzeń, monitorowanie obecność urządzeń podłączonych do gniazd abonenckich
• generowanie szczegółowych raportów, dokumentów oraz alarmów
• bezpieczeństwo sieciowe i zasobów
• ciągłość działalności/przywracanie działania
• audyt i polityka bezpieczeństwa sieci
• zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
• ochrona antywirusowa
Do udziału w konferencji organizator zaprasza:
• Prezesów i Członków Zarządu
• Dyrektorów i Kierowników Działów Bezpieczeństwa Informacji
• Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
• Dyrektorów i Kierowników działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
• Oficerów bezpieczeństwa
• Szefów ochrony
• Dyrektorów i Kierowników Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju
• Osoby odpowiedzialne za wybór i zakup rozwiązań i systemów z zakresu bezpieczeństwa i monitoringu
sieci

Każdy z uczestników otrzyma: materiały konferencyjne, dostęp do prezentacji oraz imienny certyfikat
poświadczający uczestnictwo w konferencji.
Miejsce: CK Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123a, Warszawa
Czas trwania: 09.30 – 14.00
Kontakt z organizatorem:
Aleksandra Łapińska
mobile: + 48/ 691 571 598
e-mail: aleksandra.lapinska@pirbinstytut.pl