Categories
Aktualności

Plan konferencji sektorowych na rok 2013

Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl  konferencji sektorowych organizowanych przez firmę SW Konferencje. W tym roku planowane jest 14 spotkań w 3 miastach: Warszawa, Wrocław, Katowice.

Planowane konferencje sektorowe w 2013 roku:

IT w Administracji GigaCon
termin wydarzenia: 21 stycznia Warszawa oraz 26 listopada Wrocław
zakres tematyczny wydarzenia: Spotkanie kadry kierowniczej polskich urzędów i instytucji administracji publicznej. Przegląd rozwiązań IT oraz przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją administracji.

IT w Ubezpieczeniach GigaCon
termin wydarzenia: 21 lutego oraz 22 października Warszawa
zakres tematyczny wydarzenia: Spotkanie kadry kierowniczej firm ubezpieczeniowych. Przegląd rozwiązań IT oraz przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją sektora ubezpieczeń.

IT w Służbie Zdrowia GigaCon
termin wydarzenia: 26 marca Wrocław oraz 17 września Warszawa
zakres tematyczny wydarzenia: Spotkanie kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej. Przegląd rozwiązań IT oraz przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją szpitali i przychodni.

IT w Uczelniach GigaCon
termin wydarzenia: 25 kwietnia Warszawa oraz 9 października Wrocław
zakres tematyczny wydarzenia: Spotkanie kadry kierowniczej polskich uczelni. Przegląd rozwiązań IT oraz przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją szkół wyższych.

IT w Bankowości  GigaCon
termin wydarzenia: 28 maja oraz 28 listopada Warszawa
zakres tematyczny wydarzenia: Spotkanie kadry kierowniczej banków. Przegląd rozwiązań IT oraz przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją sektora bankowego.

IT w Przemyśle GigaCon
termin wydarzenia: 26 czerwca Katowice
zakres tematyczny wydarzenia: Spotkanie kadry kierowniczej firm przemysłowych i produkcyjnych. Przegląd rozwiązań IT oraz przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją firm przemysłowych i produkcyjnych.

IT w Logistyce GigaCon
termin wydarzenia: 23 września Warszawa oraz 26 września Katowice
zakres tematyczny wydarzenia: Spotkanie kadry kierowniczej firm logistycznych. Przegląd rozwiązań IT oraz przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją logistyki.

Retail GigaCon
termin wydarzenia: 5 grudnia Warszawa
zakres tematyczny wydarzenia: Spotkanie kadry kierowniczej firm handlu detalicznego. Przegląd rozwiązań IT oraz przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją handlu detalicznego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *