Categories
Aktualności

Business Process Management – Modelowanie Procesów Biznesowych

Miejsce konferencji: Warszawa
Początek konferencji: 2011-09-19
Koniec konferencji: 2011-09-19

Organizator: Software Konferencje